The European Spallation Source, a partnership of 17 European countries, is hiring motivated and inspired people to plan, design, and construct the world’s most powerful sorce of neutrons. Our team attracts world leaders in science and engineering from all over the world.
Human Capital står för nytänkande på den svenska rekryteringsmarknaden. Vi hjälper företag som insett vikten av att attrahera rätt typ människor till att bli morgondagens vinnare.
Chefer och ledare som inspirerar, motiverar och kommunicerar tydliga mål och uppdrag bidrar till att skapa resultat av hög kvalitet och nytta för stockholmarna.
Sveriges Radio är ett public servicebolag som varje dag har fyra miljoner lyssnare. Sveriges Radios vision är att vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare.
För oss är det en förmån att arbeta med det som tillför er spjutspetskompetens. Anlitar oss och bli konsulterad i er verksamhet kring organisation och personal och få hjälp att stödja er verksamhet. Då kan ni ta den ett steg längre.
Norrmejerier har en lång historia tillsammans med våra ägare, de norrländska mjölkbönderna. Vårt motto är "Gör gott" och med det menar vi att vi gör gott för Norrland, tillsammans med våra konsumenter, kunder och leverantörer.
Rekrytering av styrelseledarmöter samt rekrytering och interimsuppdrag när det gällerchefer och kvalificerade medarbetare.
2011 utsågs JSB:s förslag ”Trygga Boendet” till vinnare i SABOs tävling om nya tidens flerfamiljshus i Sverige. I tävlingen deltog ledande byggföretag från hela landet.
Vill du arbeta på ett företag som präglas av framåtanda, vinnarkultur och nytänkande? Då kommer du trivas på Allra! Våra medarbetare är modiga, utåtriktade och drivna individer.
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.
Ecolean develop and manufacture packaging systems for the liquid food industry – packaging material, packaging, and filling machines.
HKScan Sverige är en del av HKScan-koncernen. Vi är Sveriges största företag inom kött- och chark, och har tillverkat mat till det svenska folket sedan 1899.
Inget barn ska behöva fara illa. På Rädda Barnen stöder vi barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi väcker också opinion för barns rättigheter.
Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.
På Skanska förstår man vikten av gott ledarskap, det är en del i strategin att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. För att säkerställa ett gott ledarskap fokuserar Skanska på att ständigt utveckla sina ledare och bredda deras kompetenser.
Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra svenskar, delägare i kulturarvet. Det är på ditt uppdrag som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv.
Kelly Services startade redan 1946 och har nu i mer än 67 år levererat kompetens inom rekrytering till våra kunder över hela världen. Idag är vi ett av världens ledande search- och rekryteringsföretag med närvaro i över 40 länder.
Sysavkoncernen svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag. Till bolaget hör två helägda dotterbolag: Sysav Utveckling AB, som arbetar med forskning och utveckling samt Sysav Industri AB

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både verksamheter och yrken. Här får du möjligheten att jobba över verksamhets- och kompetensgränserna och arbeta i olika roller, vilket gör att du utvecklas hela tiden.
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksam i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor.
Göteborgs Stad har 48 600 medarbetare, varav c:a 2 000 chefer, fördelade på 10 stadsdelsförvaltningar, 18 fackförvaltningar och 25 kommunala bolag.
LKAB är idag världens tekniskt ledande leverantör av järnmalmspellets till den globala stålindustrin och en växande leverantör av industrimineraler till olika branscher. År 2012 var LKAB Sveriges åttonde största exportör.
Skellefteå Kraft är den femte största kraftproducenten i landet. Vår el kommer till 70 procent från vattenkraft. Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. Ett normalår producerar vi 3,8 TWh el, i hel- eller delägda kraftverk.
Vi arbetar bland annat med skola, vård, omsorg, gator, fastigheter och miljö. Med våra knappt 6000 medarbetare är Östersunds kommun en stor arbetsgivare. Vi behöver fler medarbetare som vill ge god service till Östersunds invånare.
Välkommen till von Feilitzen & Partners. Vi erbjuder kvalificerat stöd inom områdena rekrytering och karriärutveckling. Vi bidrar till kundens utveckling i olika faser genom att tillföra, utveckla eller frigöra kompetens.
Riksdagsförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö.
Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.
ID Entity är ett modernt HR konsultföretag som stöttar sina kunder i såväl utveckling och tillväxt som vid avveckling. Våra affärsområden är HR Konsult, Rekrytering/Executive Search och Coachning/Outplacement.