Sveriges Radio
Sveriges Radio

Sveriges Radio attraherar och rekryterar medarbetare med rätt kompetens

På Sveriges Radio arbetar du i ett oberoende företag som värnar om demokratin och det fria ordet. Våra medarbetare ska spegla samhället och publiken – som den ser ut idag och i morgon. Allt fler medarbetare rekommenderar företaget som arbetsgivare.

Sveriges Radio arbetar strategiskt för att attrahera de bästa förmågorna inom olika yrkesgrupper samt säkra den nyckelkomptens vi behöver genom rekrytering och genom att utveckla våra medarbetare. Vi arbetar långsiktigt för att hitta medarbetare som står för mångfald och andra perspektiv. Vår människosyn är inkluderande och var och en ska respekteras med sina olikheter. Det anser vi är grunden för ett öppet och kreativt klimat.

Sveriges Radio

Sveriges Radio utvecklar och behåller de bästa förmågorna

Medarbetarna är Sveriges Radios viktigaste framgångsfaktor. Det är viktigt att medarbetarna ges möjlighet att använda och utveckla sin kompetens i takt med organisationens behov och de egna förutsättningarna, så att Sveriges Radio lever upp till sitt publicistiska uppdrag.

För att behålla medarbetare är det viktigt att organisationskulturen är stimulerande, att medarbetarna har tydliga roller och att arbetsmiljö och ledarskap är gott. Sveriges Radios medarbetar- och chefskap präglas av dialog och öppenhet, där chefer ska vara aktiva och närvarande.

Sveriges Radio är ett friskt företag där över 80 procent av medarbetarna anser sig ha en god hälsa. Vi arbetar aktivt med att förebygga sjukskrivningar och att sjukskrivna snabbare ska komma tillbaka i arbete.

Varje år genomför företaget en medarbetarundersökning som ger medarbetarna möjlighet att på ett strukturerat sätt säga hur man upplever sin arbetssituation och ledarskapet i företaget. För tredje året i rad har NMI (ett index som visar hur nöjd medarbetarna är) förbättrats.
NMI för 2012 var 68 procent jämfört med 2011 som var 63 %. Det är framförallt medarbetarskap och ledarskap som förbättrats. Medarbetarna har också möjlighet att vara delaktiga och kan påverka genom de fackliga organisationerna.

Klicka här för att läsa mer om hur några av våra medarbetare tycker att det är att jobba på Sveriges Radio.

Läs gärna mer om Sveriges Radio på sverigesradio.se.
Inga jobb för stunden.