Kort om oss

Landets femte största kraftproducent
Skellefteå Kraft är den femte största kraftproducenten i landet. Vår el kommer till 70 procent från vattenkraft. Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. Ett normalår producerar vi 3,8 TWh el, i hel- eller delägda kraftverk.

Fysisk och finansiell handel
Verksamheten rymmer också distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion av biopellets, infrastruktur för bredband och uthyrning av lokaler i egna fastigheter. Dessutom erbjuder vi tjänster i form av fysisk och finansiell elhandel.

Kommunägt
Skellefteå Kraft ägs till 100 procent av Skellefteå kommun. Koncernen består av den kommunala förvaltningen Skellefteå Kraftverk, Skellefteå Kraft AB och några dotterbolag, bland annat Skellefteå Kraft Elnät AB. Huvudkontoret ligger i Skellefteå, vi har försäljningskontor i Sundsvall och Solna.

Betydande aktör
Skellefteå Kraft är idag en betydande aktör på den norrländska energimarknaden och en av de största investerarna i regionen. Vår vision är att vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige och uppfattas av kunderna som det bästa alternativet.

Möjligheternas arbetsplats

Vår ambition är att vara branschens bästa arbetsgivare som ger dig möjlighet att både utvecklas i din yrkesroll och ha en bra balans mellan arbete och fritidsliv.

Så är det att jobba här

Det finns många olika yrkesroller här på Skellefteå Kraft. Här berättar några av oss hur vi ser på vårt jobb och hur livet är som medarbetare på företaget.

Lediga tjänster

Vill du också bli en av oss? Här hittar du våra lediga tjänster just nu. Dessutom kan du skicka in ditt CV även om det inte skulle finnas något som passar dig för tillfället.

För dig som student

Vad ska jag ha pluggat för att ha störst chans att jobba på Skellefteå Kraft? Här finns svaren. Plus information om examensarbeten och studiebesök

Snabbkontakt

Adress:
Skellefteå Kraft AB
931 80 Skellefteå

Besöksadress huvudkontoret:
Kanalgatan 71

Växel:
0910 – 77 25 00

Vd:
Gunnar Eikeland

Informationschef:
Catarina Hägglund

Läs mer om Skellefteå Kraft på www.skekraft.se

 

Inga jobb för stunden.