Göteborgs Stad


Många karriärmöjligheter i Göteborgs Stad

- Om några år är jag sektorschef i Göteborgs Stad, säger Anna Engström-Celik och drar på smilbanden.
Anna Engström-Celik är idag enhetschef för biståndsenheten inom äldreomsorgen i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo.
- Mitt jobb som enhetschef är att stötta mina medarbetare och i förlängningen se till att invånarna får en rättssäker och likvärdig bedömning liksom lika behandling över stan. Ett par av mina starkaste drivkrafter är just att åstadkomma förbättringar för medborgarna och medarbetarna men också att lära mig nya saker.

Intresset att lära sig nytt och ta sig an nya utmaningar har också börjat sätta sina spår. Det har lett till att Anna nyligen påbörjat utvecklingsprogrammet ”Morgondagens chef för chefer”. I staden finns program, som möter olika behov av utveckling på olika nivåer i organisationen.

- I Göteborgs Stad finns det möjligheter och om man vill någonting kan man få det att hända snabbt. Det finns utbildningar, det finns tjänster och möjligheter att byta jobb internt inom staden.

Varje år anställer Göteborgs Stad närmare 6 000 medarbetare. Möjligheterna att anta nya utmaningar på en stor intern arbetsmarknad är goda. Meningsfulla jobb och möjlighet att påverka utvecklingen i staden kommer på köpet.
Inga jobb för stunden.