Energimyndigheten
Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Energimyndigheten är en attraktiv arbetsgivare med tidsenliga arbetsvillkor. Arbetsvillkoren anpassas för att möta en föränderlig omvärld.
Som anställd hos Energimyndigheten ges du eget ansvar, utvecklande arbetsuppgifter och möjlighet att växa i din yrkesroll. Tillsammans med ca 400 kunniga och engagerade kollegor har du ett viktigt uppdrag. Vi arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi som jobbar här har varierande utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vi är en arbetsplats med jämn könsfördelning, låg medelålder och goda möjligheter till flexibelt och mobilt arbete, friskvård och utveckling. Det är viktigt för oss att du som anställd ges en möjlighet att finna en bra balans mellan arbete och privatliv.

Vi har huvudkontor centralt i Eskilstuna och ett mindre kontor i Stockholm.

Vi eftersträvar mångfald och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenhet.

Vi erbjuder:
  • Individuella löner
  • Stor frihet under ansvar
  • Goda möjligheter att kombinera arbete och familj
  • Möjlighet att arbeta mobilt
  • Generösa flextidsregler
  • 28, 31 eller 35 dagars semester beroende av ålder
  • Subventionerad friskvård
  • Ersättning för läkarvård och medicin
  • Rätt att gå ned i arbetstid tills barnet fyllt 12 år

Prenumera på våra lediga tjänster
Om du prenumererar på våra lediga tjänster får du dem enkelt direkt till din e-post. Länk till prenumeration finns via denna länk.
http://www.energimyndigheten.se/Press/Prenumerera

Energimyndigheten finns på Twitter och Youtube.
Här hittar du vårt flöde: https://twitter.com/#!/Energi_mynd
Önskar du kontakt med oss som twittrar, mejla till Webbredaktionen
Energimyndighetens kanal på Youtube hittar du här: http://www.youtube.com/Energimyndighet

Kontakta oss
Energimyndigheten
Foto: Per Westergård

Eskilstuna - huvudkontor
Besöksadress: Kungsgatan 43 (karta)
Postadress: Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fakturaadress: Statens energimyndighet, FE 8, 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 2000
Fax: 016-544 2099
E-post: registrator@energimyndigheten.se Du kan skicka epost till våra anställda genom att skriva förnamn.efternamn@energimyndigheten.se

Organisationsnummer: 202100-5000

Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, 2 tr. (karta)

Telefon: 016-544 2000
Fax: 016-544 2099
E-post: registrator@energimyndigheten.se

Sveriges nationella informationsnummer: 113 13
113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, t ex energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.
Inga jobb för stunden.