Linköpings kommun har modet att utmana!

Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både verksamheter och yrken. Här får du möjligheten att jobba över verksamhets- och kompetensgränserna och arbeta i olika roller, vilket gör att du utvecklas hela tiden. Hos oss har du möjligheten att påverka inte bara din egen karriär utan hela samhället.

 

Vi tycker det är motiverande och roligt att vara med och utveckla en framtidsstad.


Linköping är kommunen där idéer blir verklighet

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av regionens största arbetsgivare med över 8 000 anställda. Tillväxttakten är hög och en stark innovationskraft ska ta kommunen in i en spännande framtid.

 

"Viktigt att få in medarbetare som vågar komma med nya idéer"

Petter Skogö
Titel:
Ekonomichef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utbildning: Ekonomprogrammet, Linköpings universitet, examen 2007.

Gör helst på fritiden: Är med min familj, gillar att cykla och resa mycket.

På Linköpings kommun får Petter Skogö vara med från idéstadiet hela vägen fram till ett bättre samhälle.

 

Petter Skogö har stor nytta av att kunna samarbeta och lösa problem i grupp, något som krävs när man arbetar för att leda samhället framåt.


Berätta om din roll!

– Jag arbetar som ekonomichef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Mina arbetsuppgifter varierar mycket och det är riktigt roligt. Det kan till exempel handla om att leda budgetarbetet på förvaltningen och ta fram olika underlag till politiker. Det är ett högt tempo och det var det som lockade mig hit.

Vilka utmaningar möter du?
– Det är spännande att arbeta på en offentlig verksamhet, det blir ytterligare en dimension när politik är inblandat. Men det finns också en utmaning i att arbeta som ekonomichef på en så politiskt styrd verksamhet, det är fler som ska komma överens och det är flera faktorer som spelar in när man ska ta fram det bästa alternativet för hela Linköping. Dessutom är det en stor utmaning att vara så pedagogisk som möjligt.

Hur kan man utvecklas hos er?

– Vi är en stor arbetsgivare på nästan 8 000 medarbetare och många spännande möjligheter. Som anställd finns det många olika områden att arbeta inom. Infrastruktur, skola, omsorg – allt som rör en stad. Den bredden är för mig stimulerande. Kommunen uppmuntrar till intern rörlighet, man kan få testa många områden och en chans att vara med i stadsutvecklingen.


Vilka planer finns för den närmaste tiden och vilken typ av kompetens behöver ni för det?

– Med stora pensionsavgångar i kommunen finns det alltid ett rekryteringsbehov. I år har vi dessutom infört studentmedarbetare. Studenter som under sitt sista år av studierna får arbeta en dag i veckan hos oss för att de ska kunna se vad vi är för organisation. Det gynnar både oss och studenterna. Det är viktigt att få in nya medarbetare som vågar komma med nya idéer och tankesätt, det uppskattas verkligen. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att man faktiskt bidrar med mycket när man kommer som ny på en arbetsplats.

 

Väx tillsammans med Linköpings kommun

Maria Kreese

Titel: Personaldirektör på Linköpings kommun.

Utbildning: Personalvetare vid Linköpings universitet, examen 1991.

Vilket är ditt smultronställe i Sverige och varför? Hästholmen vid Vättern. Det är fantastisk miljö och rent vatten där! Jag har en båt och brukar åka dit på sommaren.

Vad gör du helst på fritiden? Jag är aerobicsinstruktör, så det blir mycket träning. Annars reser jag gärna också.

 

Universums utmärkelse Årets Employer Branding-kommun kan i år vinnas av Linköpings kommun. Maria Kreese arbetar som personaldirektör i Linköpings kommun och i nomineringen hyllas hon för sin positiva energi och sitt engagemang för Employer Branding-frågor.

Visar framfötterna

För att jobba framgångsrikt inom kommunal sektor behöver du ha ett strategiskt tankesätt. Som anställd på Linköpings kommun är du en del av samhällsbyggandet och har alltid medborgarnas behov i fokus. Just strategi har Linköpings kommun lyckats särskilt bra med inom Employer Branding. Arbetet har varit medvetet, strukturerat och uthålligt. Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för kommunen som arbetsgivare och en strategisk fråga för alla i organisationen. Maria menar att kommunikation på bred front och att ta till sig omvärldsbevakning varit betydelsefulla delar i framgångsplanen.

– Jag tycker att vi har vågat sticka ut. Linköpings kommun ligger långt framme med innovation och tekniska hjälpmedel, inom vården exempelvis. Vi visar vad vi har och vi synliggör vårt varumärke som stad tillsammans med vårt arbetsgivarvarumärke.

Jag har också varit med och tagit fram ett långsiktigt kompetensutvecklingsprogram för att kunna möta våra utmaningar kopplade till att möta framtiden med rätt kompetens.

 

Många karriärvägar

 Linköpings kommun har en god ekonomi och är också en av Sveriges snabbast växande kommuner. Enligt Maria ställer en föränderlig värld allt högre krav på de tjänster som offentlig sektor tillhandhåller och bidrar också till många fördelar. Organisationen är stor och mångfacetterad och Maria talar varmt om det stora engagemanget medarbetarna har kring att hela tiden utveckla verksamheten.


– De som kommer hit vill vara med i samhällsbyggandet och jobba för medborgarnas bästa. Som kommun kan vi särskilja oss från konkurrerande arbetsgivare. Vi erbjuder utveckling och karriärvägar för våra medarbetare. Vår interna rörlighet gör det också möjligt för våra medarbetare att byta jobb inom kommunen.

 

Nytt idéutvecklande

För att medarbetarna ska få bidra mer till hur framtiden ska se ut i Linköpings kommun satsas mycket på att engagera dem på olika sätt. Linköpings kommun har till exempel infört ett idé- och innovationssystem för att ta till vara på idéer och innovationer från medarbetarna.


– Om du som medarbetare har en idé kan du få möjlighet att jobba vidare med den och samtidigt få stöd av idécoacher. Vårt Employer Branding-arbete börjar inifrån och det känns därför extra viktigt att involvera våra egna medarbetare i så hög utsträckning som möjligt. Detta går helt i linje med kommunens varumärkeslöfte ”Där idéer blir verklighet”, som innebär att chefer och medarbetare tar ett stort ansvar för att ta till vara på idéer som kan utveckla verksamheten.

– Men för att ett sådant här arbete inte ska stanna upp utan fortgå så behöver vi medarbetare som kan dela med sig av sin inspiration och kunskap till andra.

 

"Tillsammans tar vi ut riktningen för Linköpings kommun"

Fanny Wahlqvist

Titel: Översiktsplanechef.

Utbildning: Landskapsarkitekt, Alnarps lantbruksuniversitet, examen 2008.

Om jag inte blivit översiktsplanerare hade jag blivit: Jag har en hemlig önskan om att jobba som grönsakshandlare.


Som översiktsplanechef på Linköpings Kommun gör Fanny Wahlqvist idéer till verklighet.

Varje morgon på väg till jobbet promenerar Fanny Wahlqvist genom Linköpings innerstad. På plats på kontoret är utveckling av innerstaden ett av projekten hon jobbar mest med. Fanny är nämligen översiktsplanchef på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och det är hon och hennes tio medarbetare som drar de stora penseldragen för hur Linköpings kommun ska utvecklas på lång sikt.


– Tillsammans med andra förvaltningar, politiker och näringslivet tar vi ut riktningen för hur kommunen ska se ut på 20-30 års sikt. Det är ett stimulerande arbete, särskilt eftersom det händer så mycket i kommunen nu.

"Där idéer blir till verklighet” är Linköpings kommuns ledord, och just nu förverkligas många idéer i staden. Bland annat arbetar Fanny med den utvidgade stadskärna som skapas då höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska vara klar år 2028.

– Ostlänken kommer att knyta samman regionen och dessutom förkorta restiden till Stockholm med 40 minuter. För kommunen gäller det att ta tillvara den investeringen så att det inte bara blir ett infrastrukturprojekt utan något som bidrar med så mycket som möjligt för Linköpings utveckling. Det kommer att byggas en tågstation och runt den utvidgas den nya stadskärnan.

En vanlig dag för Fanny består av att titta närmare på vilka förutsättningar som finns för att utveckla de olika projekten.

– Sanningen är att den ena dagen aldrig är den andra lik, och det är väldigt roligt. Kanske har jag ett möte med politiker, fastighetsägare i city eller med handlarna och kommunens invånare. Ibland är jag på plats för att titta på något specifikt område för att sedan kunna börja arbeta på ett planförslag med mina kollegor.

Fanny började på kommunen 2009 som handläggare på detaljplansavdelningen, nu är hon översiktsplanechef med både personal- och budgetansvar.

– Jag är ett bra exempel på hur man kan utvecklas här. Kompetensutvecklingsprogram gör det möjligt att testa nya roller. Jag gick ett ledarskapsprogram, och har nu fått möjligheten att testa rollen som översiktsplanechef.

 

Inga jobb för stunden.