Stockholms Stad
Satsning på ledarskap gynnar stadens invånare

Stockholms stad är en organisation som satsar på chefsutveckling, ett tydligt ledarskap och som har medborgarnas bästa som drivkraft. Det menar tre av Stockholms stads chefer när de beskriver sitt arbete.

Lena Thorson har lång erfarenhet av att arbeta som chef. Redan i början av 1990-talet bestämde hon sig för att hon ville gå från att vara socialsekreterare till att bli chef i inom Stockholms stad. Idag arbetar hon som chef för socialtjänsten i Skärholmen, där cirka 150 personer arbetar.
– Det som drev mig var viljan att vara med och påverka arbetet och organisationen. Att jag har stannat i Stockholms stad beror helt enkelt på att jag trivs och känner att jag kan utvecklas.
Det märks tydligt att Stockholms stad satsar på chefsutveckling, konstaterar hon. Till exempel finns ett flertal nätverk för ledare, och regelbundet anordnas chefsseminarier och samtalsgrupper för ledare.

Lena Thorson ser bara fördelar med att vara chef i en stor organisation, främst för att det finns resurser att hjälpa medborgarna. Många gånger är det svåra frågor som måste hanteras inom socialtjänsten, och medarbetarna behöver rätt förutsättningar för att lyckas med arbetet.

– Jag blir inspirerad av att se när de lyckas i sina uppdrag och insatser. Socialtjänsten är en viktig kontakt i mångas liv, till exempel för nyanlända. Jag vill också att medarbetarna ska kunna pröva nya arbetssätt, eftersom det ger kunskap om vilka insatser som ger resultat inom socialtjänsten. Allra bäst är det när medarbetarna upptäcker nya arbetssätt som fungerar och när de känner att de kan göra skillnad i människor liv.
Den politiska styrningen ger en riktning att jobba mot, säger hon.

– I grunden har vi har alltid medborgarnas rättssäkerhet och trygghet som mål. De ska få svar i tid, veta att vi lyssnar på dem och kunna lita på att vi fattar rätt beslut.
Spännande projekt inom stadsutveckling

Lars Berglund är sedan tre år enhetschef inom projektutveckling på exploateringskontoret. Han har tidigare arbetat på exploateringskontoret i Haninge kommun och varit konsult i samma bransch.
Uppdraget är att se till att stadens mark används på ett vettigt sätt för att bygga bostäder, bygga ut gator och parker samt andra viktiga samhällsfunktioner. Sammanlagt finns här 150 medarbetare och i Lars Berglunds grupp ingår elva personer.
– Det som lockade mig att söka tjänsten var bland annat mitt intresse för samhällsutveckling och samhällsplanering.. "Den stora inflyttningen och stadens ambition och breda politiska vilja gör att vi får driva många spännande projekt."

Han tycker att Stockholms stad är en bra och trygg arbetsgivare. Det är lätt att utvecklas i chefsrollen och att skapa kontaktnät med andra chefer.

– Jag känner att jag har förvaltningsledningens förtroende och att mycket av ansvaret är delegerat till mig. Det är en rolig och inspirerande drivkraft. I min grupp är alla väldigt självgående, samtidigt som vi löser det mesta tillsammans. För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för att kunna utvecklas med uppdragen och att orka med de omfattande förändringar vi jobbar med.
En stor organisation skapar även många möjligheter att utvecklas, menar han.

– Det gör att vi kan vara ledande i landet i exploateringsfrågor och även hjälpa andra kommuner och högskolor, där flera av oss undervisar ibland.
Satsar på unga ledare

Yvonne Goldberg är avdelningschef inom äldreomsorg i Hägersten och Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Hon har gått från att vara arbetsledare inom hemtjänsten till att jobba med personalfrågor inom flera förvaltningar sedan 1988. Hennes grupp består av åtta medarbetare.

– Utvecklingsmöjligheterna för chefer är bra. Alla unga chefer får ta ett chefskörkort och det finns ett brett ledarutvecklingsprogram, säger hon.
Hon lyfter fram det nystartade traineeprogrammet för akademiker som en positiv satsning.

– Jag tror att det kan var en jättebra ingång för unga som vill satsa på ett ledarjobb. Många unga idag är nog inte medvetna om vilka fantastiska möjligheter det finns inom Stockholms stad.
Under de år som Yvonne arbetat i staden har stora delar av organisationen decentraliserats, något som hon upplever som positivt. Att staden står inför stora utmaningar med kraftig inflyttning ställer extra stora krav på ledarskapet, menar hon.

– Som chef har jag en central roll i det utvecklingsarbetet och för mig är det viktigt att skapa förutsättningar för att alla ska nå målen. Våra medarbetare har många gånger olika bakgrund och olika förutsättningar, men alla måste känna sig delaktiga för att vi ska lyckas.
Inga jobb för stunden.