Rädda barnen
OM RÄDDA BARNEN

Inget barn ska behöva fara illa. På Rädda Barnen stöder vi barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi väcker också opinion för barns rättigheter.

Grupp med barn

JOBBA PÅ RÄDDA BARNEN

Rädda Barnen är en rättighetsorganisation. Alla som arbetar för Rädda Barnen står bakom de mänskliga rättigheterna i allmänhet och barns rättigheter i synnerhet. I våra ställningstaganden, handlingar och ageranden respekterar vi dessa rättigheter.

Majoriteten av de anställda inom Rädda Barnen är kvinnor. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning liksom mångfaldsaspekter varför vi särskilt välkomnar ansökningar som återspeglar detta.

För närvarande tar vi tyvärr inte ta emot praktikanter, sommarvikarier eller personer som vill arbetsträna på Rädda Barnens huvudkontor.

Se alla Rädda Barnens lediga tjänster här.

Här hittar du Rädda Barnens etiska riktlinjer.

Vill du engagera dig?
Om du vill engagera dig lokalt i Rädda Barnen i Sverige eller söka praktikplats kan du kontakta våra regionkontor i Sverige.

På Rädda Barnens lokala föreningssidor får du tips om hur du kan engagera dig.

Rädda Barnen har ingen volontärverksamhet för det internationella arbetet. Vi hänvisar till Globalportalen där du hittar lediga jobb och praktikplatser på ideella organisationer.

Besöksadress:
Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:
Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00
Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro-betalning:
Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
90-konto, Svensk insamlingskontroll

Läs mer om Rädda Barnen på www.raddabarnen.se

Inga jobb för stunden.