Rekrytering av styrelseledarmöter samt rekrytering och interimsuppdrag när det gällerchefer och kvalificerade medarbetare.         
Vår kompetens!

Rekrytering av styrelseledamöter.


Rekrytering och interimsuppdrag avseende generell ledningskompetens.

Rekrytering och interimsuppdrag avseende chefer och kvalificerade medarbetare, med huvudfokus inom kompetensområdena;

·         Ekonomi & Finans

·         HR

·         Juridik

·         Marknad & kommunikation


          Varför HR Commitment?

Vår verksamhet bygger på våra medarbetares erfarenheter och yrkeskompetens, både som chefer och specialister, inom de områden där vi är verksamma. Konkurrensen om de rätta medarbetarna blir allt hårdare.

På kompetensförsörjningsmarknaden är det många gånger svårt att se skillnaden mellan de olika stora aktörerna samtidigt som det finns många små nischföretag.

Om du som vi tror att det kan vara en fördel, när du t.ex. behöver en ekonom, en jurist eller en chef, att den som hjälper dig att hitta rätt person, också har den bakgrunden och yrkeskompetensen, då skall du vända dig till HR Commitment. Sedan 2002 är vi, inom våra kompetensområden, ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag.


           Rekrytering!

Kund- och behovsanalys a och o för en lyckad rekrytering

Innan vi åtar oss ett rekryteringsuppdrag genomför vi en grundläggande kund- och behovsanalys, där vi går igenom krav och förutsättningar för den aktuella tjänsten. I analysen tar vi bland annat fram en personprofil och en rekommendation av den sökmetod som vi bedömer som mest effektiv för att nå rätt kandidater: search, annonsering, kompetensbank och nätverk eller en kombination av dessa metoder.

Det personliga mötet
I urvalsprocessen genomför alla sökande som kallas till ett personligt möte en personprofilsanalys. Analysen är en del av intervjun och resultatet stäms alltid av med den sökande. Beroende på tjänst och rekryteringsmetod kan flera intervjuer, med samma kandidat, liksom djupanalyser och olika färdighetstester bli aktuella. Innan rekryteringsarbetet avslutas lägger vi stor vikt vid referenstagningen, där vi tillsammans med vår uppdragsgivare går igenom vilka frågor referenssamtalen skall fokusera på.

Uppföljning för att säkra rätt kvalitet
Som ett led i vår kvalitetssäkring genomför vi uppföljningar efter avslutad rekrytering, med både kunden och kandidaten.


          Kontakta oss!


Anna Hellström
Head of Recruitment
anna.hellstrom@hrcommitment.se
mobil: +46(0)73 980 42 93


Erik Karlsson
VD
erik.karlsson@hrcommitment.se
mobil: +46(0)70 779 55 17

Adress: Jakob Westinsgatan 3, 112 20 Stockholm
Telefon: 08-650 58 00

Din cv

Skicka gärna din cv till oss på info@hrcommitment.se.

Dina personuppgifter och handlingar som du skickar till oss hanteras strikt konfidentiellt och används för internt bruk av våra medarbetare. Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till våra kunder utan ditt samtycke.

 

Inga jobb för stunden.