Sysavkoncernen svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag. Till bolaget hör två helägda dotterbolag: Sysav Utveckling AB, som arbetar med forskning och utveckling samt Sysav Industri AB. Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Moderbolaget Sysav hanterar hushållsavfall från ägarkommunerna.

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av ägarkommuner och entreprenörer.

Detta gör vi:
  • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
  • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
  • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
  • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
  • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
  • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
  • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
I rollen som Arbetsmiljö- och säkerhetschef får du möjlighet att vara med och bygga upp en ny enhet och utveckla arbetssätt...
För 7 timmar sedan
Sysav söker nya behovsmedarbetare till återvinningscentralerna för att täcka upp för ordinarie medarbetares frånvaro i Östra Skåne
23 mars
Sysav erbjuder ett intressant sommarvikariat och tillfälle, gärna för en student som studerar inom naturvetenskap eller teknik.
11 mars
Vill du arbeta i en ny organisation med fokus på sortering och att ta fram kvalitativa produkter?
11 mars
Vill du vara med och bygga upp och utveckla vår nya produktionsorganisation?
4 mars