Sysavkoncernen svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag. Till bolaget hör två helägda dotterbolag: Sysav Utveckling AB, som arbetar med forskning och utveckling samt Sysav Industri AB. Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Moderbolaget Sysav hanterar hushållsavfall från ägarkommunerna.

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av ägarkommuner och entreprenörer.

Detta gör vi:
  • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
  • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
  • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
  • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
  • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
  • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
  • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
Som maskinförare svarar man för den dagliga driften på anläggningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat omlastning med hjullastare
16 februari
Vill du bidra till en förbättrad miljö genom att mixa maskinkörning och service på en återvinningscentral så ska du fortsätta läsa.
7 februari
Vi söker renhållningsmedarbetare (semestervikarier) till ett ansvarsfyllt arbete i ett dynamiskt arbetsteam i Kävlinge.
3 februari
Nu söker vi en erfaren upphandlare som vill vara med att driva och utveckla ett hållbart upphandlingsarbete.
22 januari
Vill du vara med och bidra till att skapa världens mest hållbara region? Har du teoretisk kunskap kring elkraft?
22 januari