Sysavkoncernen svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag. Till bolaget hör två helägda dotterbolag: Sysav Utveckling AB, som arbetar med forskning och utveckling samt Sysav Industri AB. Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Moderbolaget Sysav hanterar hushållsavfall från ägarkommunerna.

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av ägarkommuner och entreprenörer.

Detta gör vi:
  • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
  • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
  • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
  • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
  • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
  • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
  • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
Nu söker Avdelning Underhåll & Projekt en industrielektriker till enheten Anläggningsunderhåll.
Igår
Sysav söker nu dig som vill vara en del av teamet i sydvästra Skåne och trivs i en flexibel arbetsroll och i kontakt med kunder.
18 september
Vill du bidra till en förbättrad miljö genom att mixa maskinkörning och service på vår återvinningscentral i Staffanstorp?
18 september
Vill du vara med och bidra till att skapa världens mest hållbara region? Är du en trygg och erfaren projektledare med en bred teknisk ko...
10 september