Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra svenskar, delägare i kulturarvet. Det är på ditt uppdrag som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia. Statens fastighetsverks ambition är att göra denna historia levande och intressant, så att du stolt kan sträcka på dig och säga: "Det här är faktiskt mitt".


 

Korta fakta om Statens fastighetsverk

  • SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader i Sverige.
  • SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta.
  • SFV förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder.
  • SFV medverkar i olika grad vid sju av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista.
  • Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen (SBM) delar SFV med bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.
  • SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet.

För dig och kommande generationer

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Bakom varje fasad och i varje kulturlandskap döljer sig unika berättelser och kunskaper från tidigare generationers byggare och brukare. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia. Statens fastighetsverk (SFV) har till uppdrag att bevara och utveckla dessa statligt ägda kulturhistoriska fastigheter för dig och framtida generationer.

Utveckla kulturarvet med oss!

Att förvalta Sveriges kulturarv innebär att bevara byggnaders själ och karaktär, men också att anpassa dem till dagens behov och besökare. Fastigheterna finns över hela landet, från norr till söder och till och med ut över världen genom att vi också förvaltar Sveriges ambassader i utlandet. Det gör att vi behöver ha många kompletterande kompetenser.

Att arbeta med att förvalta Sveriges kulturarv innebär att vara varsam om byggnaders själ och karaktär men också att anpassa och utveckla dem för framtiden. Vi är idag cirka 370 anställda på kontor runt om i Sverige. Här finns bland annat fastighetschefer, fastighetsförvaltare, driftledare, förvaltningstekniker, fastighetsutvecklare, administratörer, projektledare och flera andra specialister.

Har vi en ledig tjänst som passar dig?

I vårt e-rekryteringsverktyg ser du vilka tjänster som är lediga just nu. Du som är intresserad av att söka en tjänst inom SFV måste registrera dig och söka tjänsten i systemet.

Här finns våra lediga tjänster

Bevaka nya lediga tjänster

Här finns kontaktuppgifter till oss på Statens fastighetsverk.

Telefon: 08 696 70 00. Växeln har öppet vardagar kl 08.00-17.00.
Postadress: Box 2263, 103 16 Stockholm
Besöksadress huvudkontoret: Järntorget 84 i Stockholm.
Fax: 08 696 70 01

E-post: sfv@sfv.se

Inga jobb för stunden.