Skanska
SKANSKA SATSAR PÅ DET GODA LEDARSKAPET
På Skanska förstår man vikten av gott ledarskap, det är en del i strategin att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. För att säkerställa ett gott ledarskap fokuserar Skanska på att ständigt utveckla sina ledare och bredda deras kompetenser.Peter Neuberg är regionchef på en av Skanskas tre husregioner i Stockholm med ansvar för bostadsproduktion. Peter trivs mycket bra i sin roll och drivs av utmaningen att få sin verksamhet att fungera på ett bra sätt i allt från en god lönsamhet till nöjda medarbetare och högt säkerhetsfokus.
- Rollen som regionchef innebär ett stort ansvar inom många skilda områden och jag är därför tacksam för att Skanska har satt ledarskapsutveckling högt upp på agendan, säger Peter. Genom de olika ledarskapsprogram jag har fått möjlighet att genomföra under mina år på Skanska, så har jag fått en mycket bra bas att stå på för att lyckas i de olika roller jag har haft. Ett stort mervärde med många av Skanskas utbildningsprogram är också att de arrangeras nationellt, vilket medför ett värdefullt nätverk med kollegor inom andra verksamhetsområden och i andra delar av landet.

Peter har efter nästan nitton år i Skanska erfarenhet från en mängd olika roller och just detta är en av huvudanledningarna till att han fortfarande trivs så bra!
- Tack vare lyhörda och stöttande chefer har jag fått möjlighet att utvecklas i den takt jag önskat och fått de verktyg jag behövt för att ta nästa steg. Denna möjlighet vill jag ge även till mina medarbetare och därför jobbar vi sedan flera år tillbaka aktivt i regionen med ledarutveckling på olika sätt, bland annat genom teamutbildningar och individuell coaching.

- I ett så stort företag som Skanska finns nästan obegränsade möjligheter att utvecklas åt det håll man själv önskar, säger Peter. Det är upp till var och en hur långt man vill gå. Det kan handla om att specialisera sig, prova på olika verksamhetsområden eller kanske arbeta i någon av våra verksamheter utomlands. Det är lätt att röra sig över gränserna, vi är ett Skanska – ”One Skanska”.
One Skanska är ett ledord för företaget och innebär samarbete inom och mellan olika affärsenheter, att ge och ta kunskap, specialisering, ökad lönsamhet för alla och ett starkt varumärke. One Skanska är en viktig del för att nå Skanskas mål att vara det mest lönsamma företaget i branschen och ledande inom grönt byggande och säkerhet.
Vilka borrningslärdomar kan vi dra av arbetet på Hisingsbron? Vi söker dig som vill skriva ditt ex-jobb inom grundläggning.   På Skanska är ditt ex-jobb inte bara ett led i din utbildning utan också en bra möjlighet för att få en inblick i hur det är att arbeta på ett internationellt bol...
18 augusti
På Skanska är ditt ex-jobb inte bara ett led i din utbildning utan också en bra möjlighet för att få en inblick i hur det är att arbeta på ett internationellt bolag med starka värderingar.   Problemformulering Som ex-jobbare hos oss kikar du närmre på hur vår maskinproduktion kan bli ...
18 augusti
Vill du skriva ditt ex-jobb inom logistik? Vi söker en student som vill ta fram förslag på arbetssätt som möjliggör leverans till en större geografisk marknad.   På Skanska är ditt ex-jobb inte bara ett led i din utbildning utan också en bra möjlighet för att få en inblick i hur det är a...
18 augusti
På Skanska är ditt ex-jobb inte bara ett led i din utbildning utan också en bra möjlighet för att få en inblick i hur det är att arbete på ett international bolag med starka värderingar.   Problemformulering Som ex-jobbare hos oss kikar du närmre på hur våra underentreprenörer (UE) ka...
18 augusti
Skanska Väg- och Anläggning bygger vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, energianläggningar, samt utför mark- och grundläggningsarbeten. Vi bedriver våra projekt åt näringsliv, stat och kommun. Vi präglas av ständig utveckling och förbättring: produkterna ska vara levererade i rätt tid, till rä...
18 augusti
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi utvecklar och bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. Vi bygger omkring 1000 bostäder per år och har hittills byggt drygt 8000 bostäder. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckl...
17 augusti
Brightby rekryterar nu en driven, lösningsfokuserad och processintresserad redovisningsekonom till BoKlok i Malmö.   Arbetsuppgifter Som redovisningsekonom kommer du att vara delaktig i den fortsatta uppbyggnaden av ekonomifunktionen i ett växande bolag. I tjänsten kommer du framföral...
17 augusti