Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksam i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor
Som en ledande aktör inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk arbetar vi för att driva utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle. Lantmännen är verksam i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.

Varje individ i koncernen är avgörande för vår framgång men det är våra ledare som ska driva arbetet framåt mot våra gemensamma mål. Därför har Lantmännen ett omfattande program för utbildning av våra ledare och chefer. Alltifrån vår introduktion för nya chefer, till ett tolv månader långt utvecklingsprogram för topptalanger.

För mer juniora chefer och talanger har vi programmet Grow, en 13 månaders heltäckande utbildning som tar upp ämnen som strategiskt tänkande, resultatorienterat ledarskap, förändringsdynamik och att leda grupper. Vi arbetar också med mentorer, coachning, ledarskapsseminarier och webbaserade utbildningar.

Det är cheferna inom Lantmännen som ska se till att våra värderingar: öppenhet, helhetssyn och handlingskraft, genomsyrar företaget. För att säkerställa ett gott ledarskap har Lantmännen utarbetat Ledarskapets ledstjärnor för ledare som väl belyser hur företaget ser på arbetet som chef.
Inga jobb för stunden.