Sveriges riksdag
Medarbetare på riksdagens internationella kansli stämmer av med talman Per Westerberg inför ett besök av Kinas premiärminister

Medarbetare på riksdagens internationella kansli stämmer av med talman Per Westerberg inför ett besök av Kinas premiärminister.

Riksdagsförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö.

Riksdagsförvaltningen är en kunskaps- och serviceorganisation där många olika yrkesgrupper finns representerade.

Bland tjänstemännen är det många jurister och samhällsvetare som arbetar som föredragande på utskottskanslierna eller som utredare på utredningstjänsten. Som föredragande föredrar du ärenden för riksdagsledamöterna och skriver underlag till beslut. Utredarna genomför utredningar på uppdrag av ledamöter, partier och utskott.

Inom förvaltningen arbetar också bibliotekarier, stenografer, informatörer och assistenter. Dessutom finns personal som har hand om ekonomi, bevakning, lokalvård, IT med mera.

Totalt arbetar cirka 650 personer inom Riksdagsförvaltningen.

Ny i riksdagen

Riksdagsförvaltningen vill att nyanställda snabbt ska komma in i verksamheten, få ett brett kontaktnät och lära känna organisationen. Under introduktionsutbildningen får du fördjupade kunskaper om hur riksdagen fungerar.

Kompetens

Att din och andra medarbetares kompetens upprätthålls och vidareutvecklas är mycket viktigt för att förvaltningen framgångsrikt ska kunna nå sina mål. Därför arbetar förvaltningen kontinuerligt med att kompetensutveckla, både i det dagliga arbetet men även i nya arbetsuppgifter och vidareutbildning.

Friskvård

För att du ska må bra erbjuder Riksdagsförvaltningen förutom företagshälsovård också ett brett utbud av friskvård. I riksdagens lokaler kan du spela innebandy, träna i gymmet eller gå på olika träningspass. Du får använda 1 timme per vecka av din arbetstid till friskvård. Du erbjuds även hjälp att komma igång med eventuella livsstilsförändringar.

Förvaltningen har inlett ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att ”bevara det friska friskt”. Ett led i satsningen är att arbeta för en hälsodiplomering, ett kvitto på att det finns bra rutiner för att stärka medarbetarnas hälsa och skapa en god arbetsmiljö.

Föreningar och klubbar

Inom riksdagen finns föreningar och klubbar med olika intresseinriktningar som är öppna för ledamöter och tjänstemän. Alla anställda blir automatiskt medlemmar i Idrottsklubben, som bland annat ordnar idrottstävlingar.

En populär förening är Personalklubben som ordnar rabatterade teater- och biobesök och studieresor till andra parlament.

Löner och kollektivavtal

Enligt Riksdagsförvaltningens lönepolicy ska goda arbetsinsatser belönas och löneskillnader ska vara sakliga. Din lön sätts med utgångspunkt från följande grundstenar: arbetets natur, hur lönebilden ser ut internt och externt samt din skicklighet.

Inom Riksdagsförvaltningen finns tre fackliga organisationer representerade: SACO, SEKO och ST. Organisationerna sluter kollektivavtal med Riksdagsförvaltningen om löner och anställningsvillkor. Dessutom sluter de lokala avtal om till exempel arbetstider.

Semester och föräldraledighet

Är du är under 30 år har du rätt till fem veckors semester per år. Har du fyllt 30 får du som statsanställd ta ut sex veckors semester och vid 40 sju veckors semester.

Du får också som statsanställd ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet så att din föräldrapenning uppgår till cirka 90 procent av lönen.

Likabehandling och tillgänglighet

Riksdagsförvaltningen ser gärna att medarbetarna har olika bakgrund och erfarenheter och arbetar därför aktivt med frågor som likabehandling och tillgänglighet.

Förvaltningen arbetar systematiskt mot all slags diskriminering och bedriver även ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

Likabehandling

Riksdagens policy för tillgänglighet säger tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på och besöka riksdagen på samma villkor som andra.

Tillgänglighet
Inga jobb för stunden.