LKAB Logo
LKAB är idag världens tekniskt ledande leverantör av järnmalmspellets till den globala stålindustrin och en växande leverantör av industrimineraler till olika branscher. År 2012 var LKAB Sveriges åttonde största exportör. Bolaget har nyligen påbörjat en betydande expansion, bland annat genom tre nya dagbrottsgruvor i Svappavaarafältet, vilket utgör Europas största järnmalmsprojekt.

Underjordsgruvornas fortsatta drift innebär att stora delar av två samhällen måste flyttas. Grunden i verksamheten utgörs av den unika magnetiten, som gör LKAB:s pelletsprodukter till de klimatsmartaste i världen. De marknadsförs därför som ”LKAB Green Pellets”.

LKAB

Högutbildade med specifika kompetenser sökes!

LKAB är beroende av fortsatt högteknologisk utveckling och effektivisering och söker därför högutbildade medarbetare med specifika kompetenser. Vi erbjuder spännande karriärmöjligheter i 30 bolag i 14 länder och val mellan 200 olika befattningar.

Med teknisk utveckling och effektivisering i fokus söker LKAB nya medarbetare med specifika kompetenser. Bland annat ingenjörer inom kemiteknik, el- och automation, berg och maskin, samt yrkeskompetenserna metallurg, geolog och ekonom. Dessutom kvarstår behovet av mekaniker, bergarbetare och elektriker.
Medan det pratas om kris i Europa och om oro på USA-marknaden är verkligheten i Malmfälten en annan. LKAB:s nya huvudnivåer, uppbyggnaden av ökad kapacitet samt de tre nya gruvprojekten i Svappavaara bidrar till rekordstora rekryteringsbehov. Detta kan i närtid leda till ”råvarubrist” på arbetskraft.

Så mycket mer

Det finns inte bara många spännande jobb att söka inom företaget. Tillsammans med Malmfältens kommuner bygger LKAB nya attraktiva samhällen – i en unik miljö med midnattssol och polarnätter. Här, långt ovanför Polcirkeln, granne med fjällvärlden finns alla möjligheter att skapa moderna miljöer med någonting för alla. På den resan behöver vi ditt engagemang, nytänkande och ansvar.

Vill du vara med att utveckla en världsledande produkt, sök jobb hos oss!

Korta fakta:

  • LKAB ska anställa 200 - 300 personer per år fram till 2015.
  • LKAB erbjuder spännande karriärmöjligheter i 30 bolag i 14 länder.
  • Du kan välja mellan 200 olika befattningar.
  • LKAB kommer att behöva en enorm bredd av kompetenser, olika typer av civilingenjörer, specialistbefattningar, mekaniker, bergarbetare och elektriker.
Mer information om oss som arbetsgivare finns här http://www.lkab.com/sv/Karriar/

Inga jobb för stunden.