Visar arbetsgivare som börjar på 'R' (1 st)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

 • Riksdagens ombudsmän – JO

  Om JO

  Bild på JO:s kontor Fotograf: JO
  JO:s kontor (vy från Kungsträdgården)

  Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt.  JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de där anställda befattningshavarna.

  Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.

  Läs mer !