Visar arbetsgivare, första 10

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

 • Advokatfirman Collin Foyen & Co

  Advokatfirman Collin Foyen & Co är en affärsjuridisk advokatfirma med lång erfarenhet inom många olika rättsområden såsom arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt med kommersiell hyresrätt och skatterätt samt även ekobrott och privaträtt. Vår erfarenhet och kunskap har byggts upp under flera decenniers arbete med alla förekommande frågor i samband med bl a företagsöverlåtelser, förhandlingar, avtalsskrivning, olika former av dokumentation samt tvister vid domstol eller genom skiljeförfarande.  För vissa av våra klienter fungerar vi som ”in-house” bolagsjurister och handhar deras löpande juridik och vi har även uppdrag i vissa andra länder.
  Läs mer !
 • Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

  Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog etablerades redan 1897. Verksamheten präglas av kontinuitet och stabilitet i kombination med förnyelse och utveckling av advokatfirman som helhet och på individuell medarbetarnivå.

  Våra medarbetare verkar inom en effektiv organisation som präglas av framåtanda och där kompetensutveckling och specialisering står i fokus. Vår långa erfarenhet och höga kompetens omfattar de flesta centrala rättsområden, såväl affärsjuridiska som humanjuridiska. Vi vänder oss till både företag och privatpersoner. Vår samlade expertis står till varje klients förfogande.

  Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog, som ingår i det europeiska nätverket Ten-Lawyers, har kontor i Falun, Ludvika och Mora
  Läs mer !
 • Alfa-kassan

  Alfa-kassan grundades 1998 och är en av Sveriges arbetslöshetskassor. Alfa-kassan är idag den enda a-kassa som inte är organisationsanknuten eller inriktad på specifika yrkes- eller branschområden. Vi välkomnar alla, såväl arbetslösa som anställda och företagare.

  Genom att vara ett komplement till de organisationsanknutna a-kassorna strävar Alfa-kassan efter att fler på arbetsmarknaden ska få tillgång till den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. 

  Vi administrerar både den allmänna grundförsäkringen och den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen. Vi har dessutom fått i uppdrag av regeringen att betala ut grundersättning till de som inte är medlemmar eller anslutna till någon arbetslöshetskassa.

  Vid prövning av ersättningsrätten tillämpar a-kassorna Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Tillsynsmyndighet för a-kassorna är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Alfa-kassans stadgar kan du läsa här.

   

  Alfa-kassan:

  • är öppen för alla yrkesgrupper 
  • välkomnar både arbetslösa, anställda och företagare 
  • är fristående från fackförbund och andra intresseorganisationer 
  • betalar ut både grund- och inkomstrelaterad ersättning till anslutna 
  • betalar dessutom ut grundersättning till den som inte är med i en a-kassa

   

  Läs mer !
 • Allra

  Om oss

  Allra föddes ur idén om att privatekonomiska beslut borde vara enklare. Och kännas tryggare. Idag är Allra ett av Sveriges ledande företag inom tjänster för privatekonomisk trygghet med över 100 medarbetare - varav några är de främsta experterna i Sverige på förvaltning respektive försäkringar. Allra nominerades år 2012 till det ärofyllda och världsetablerade Ernst & Young-priset: ”Entrepreneur of the Year Award” och är stolta över att ha det högsta soliditetsomdömet AAA.

  Allra är:

  • En finansiell koncern som står under tillsyn av Finansinspektionen
  • Fristående och personalägt
  • Har kontor i Stockholm och Gävle
  • Förvaltare av 11 miljarder kronor
  • Stolta över att ha förtroende från över 110 000 kunder
  • Arbetar alltid utifrån värdeorden engagemang, trygghet och effektivitet

  Välkommen till Allra – här står livet på tillväxt

  Läs mer !
 • Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

  Läs mer !
 • Avesta kommun

  Om webbplatsen

  Välkommen till avesta.se - Avesta kommuns officiella webbplats. 


  Fakta om avesta.se

  Avesta kommuns webbplats finns till för att ge god service till medborgarna och till andra som är intresserade av Avesta kommun som plats för att bo och/eller plats för företagande. Målet är att du som medborgare ska erbjudas att göra många av dina kommunala ärenden på avesta.se.

  Avesta kommun arbetar hela tiden för att få in fler delar av vår kommunala verksamhet under samma tak (samma system). Det betyder att vi arbetar med att olika tjänster ska vara delar av avesta.se och inte öppnas i nya fönster. På så sätt blir det enklare för besökarna på avesta.se att hitta rätt information eller tjänst. Som det är i dag fungerar till exempel inte sökfunktionen utanför systemet. 

  Tekniken

  Avesta.se använder ett system som heter Epi Server. I Epi Server skapar och förändrar Avesta kommuns webbredaktörer sidor utifrån färdiga mallar.
  Anpassningen av Epi Server är gjord av Funka Nu.

  Utveckling av avesta.se

  Webbplatsen är under kontinuerlig utveckling, och Avesta kommun arbetar bland annat med Sveriges kommuner och landstings informationsindex (pdf) som stöd. Informationsindexet består av information som Sveriges kommuner och landsting anser ska finnas på en kommunal webbplats.

  De som skriver på Avesta.se

  Informationen som finns på avesta.se är ett resultat av många personers arbete. Avesta kommuns webbredaktörer publicerar informationen som de antingen skrivit själva, eller som skrivits av någon annan med goda kunskaper i ämnet.

  Webbredaktörerna får utbildning och stöd av kommunens informatör.   

  Kontaktperson

  Marie Palm
  Informatör
  Telefon: 0226-64 50 09
  Mobiltelefon: 070-676 50 09
  E-post: marie.palm@avesta.se

  Besöksadress: Stadshuset
  Corneliusgatan 16, Avesta

  Postadress: Avesta kommun
  774 81 Avesta

  Läs mer !
 • Bahusia

  Om Bahusia
   
   

  Om Bahusia

  Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.

   

  Bahusia är det latinska ordet för Bohuslän

  Företaget startades 2005 utifrån kärnvärdena branschkunskap samt individuell utveckling med fokus på ständiga förbättringar på våra interna processer.

  Bahusia är sedan 2006 ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal – Avtal för bemanningsföretag arbetare och tjänstemän – tecknade med IF Metall och UNIONEN som administrativa förbund.
  Bahusia är sedan 1 mars 2010 auktoriserat omställningsföretag och sedan juni 2011 Miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas.

   

  Auktorisationer och Miljödiplomering

   

   ikon-auktoriseratikon-auktoriserad-greenikon-auktoriseratMiljölogga

   
   

   Välkommen att söka jobb hos oss via https://jobbdirekt.se/bahusia

   

  Läs mer !
 • Baker & McKenzie

  We Are Baker & McKenzie

  Baker & McKenzie defined the global law firm in the 20th century, and we are redefining it to meet the challenges of the global economy in the 21st .

  We bring to matters the instinctively global perspective and deep market knowledge and insights of more than 4,200 locally admitted lawyers in 76 offices worldwide. We have a distinctive global way of thinking, working and behaving – "fluency" – across borders, issues and practices.

  We understand the challenges of the global economy because we have been at the forefront of its evolution. Since 1949, we have advised leading corporations on the issues of today’s integrated world market. We have cultivated the culture, commercial pragmatism and technical and interpersonal skills required to deliver world-class service tailored to the preferences of world-class clients worldwide.

  Ours is a passionately collaborative community of 60 nationalities. We have the deep roots and knowledge of the language and culture of business required to address the nuances of local markets worldwide. And our culture of friendship and broad scope of practice enable us to navigate complexity across issues, practices and borders with ease.
  Läs mer !
 • Bemannia

  Historia

  Staffan Bruzelius, Koncernchef för Bemannia, har över 35 års erfarenhet av bemanning och rekrytering och hade fram till år 1999 Sveriges femte största företag inom bemanningsbranschen, vilket senare såldes till en världsomspännande utländsk aktör inom branschen. Bemannia är pionjärerna inom svensk bemanning och rekrytering. Med grund i en stark småföretagaranda och entreprenörskap löser vi varje uppkommen beställning. År 2002 startades Bemannia av Staffan Bruzelius, och har sedan dess byggts upp till det företag det är idag.

  Med den bakgrunden och alla de tusentals timmars arbete som efterlämnat kompetens och erfarenhet åtar vi oss uppdrag med både kvalitet och med snabbhet. Mer än 35 års erfarenhet skapar trygga och tillförlitliga metoder och tillvägagångssätt för leverans som ger stor kundförnöjsamhet. Bemannia är ett företag att lita på – vi har sällan tackat nej till uppdrag eller på annat sätt fått missnöjda kunder.

  Bemannia är ett svenskägt och komplett fullserviceföretag inom rekrytering och bemanningsbranschen.

  Bemannia rekryterar och hyr ut personal inom affärsområdena Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.

  Bemannia har en kompetent och väl fungerande administration som snabbt, genom sitt nätverk får fram kandidater för uppdragen. Varje kund och uppdrag, litet som stort, får fokus och uppmärksamhet. Vi har ett tydlig och ändamålsenligt tillvägagångssätt med skriftliga och muntliga bekräftelser under hela processen – från början till slut. Bemannia har alltid tillräckligt med kompetenta resurser för att möte kundens krav. Vi sätter en ära att vara en stabil och tillförlitlig partner för din organisation.


  Pil

  Läs mer !
 • Berghco

  För mer info, besök oss på http://www.berghco.se/

  Läs mer !