Hur strukturerar jag mitt CV?

 • CV:t ska vara kort, koncist och lätt överskådligt. Ett CV bör inte vara mer än två sidor långt. Tydliga rubriker gör det mer lättläst. Har du luckor i ditt CV? Du kanske har varit arbetslös under en tid? Var ärlig med arbetsgivaren det är bättre än att väcka misstankar om att du försöker dölja något.
 • Det är en bra idé att följa det vedertagna formatet som finns för CV:n. Detta gör att arbetsgivaren snabbt kan sätta sig in i ditt CV om allt finns där det förväntas finnas.

Kronologiskt CV

 1. Curriculum Vitae/CV och ditt namn som överskrift.
 2. Personlig profil: 4-5 meningar som beskriver dig som person.
 3. Utbildning.
 4. Arbetslivserfarenhet.
 5. Ideella arbeten/förtroende uppdrag.
 6. Språkkunskaper.
 7. Datakunskaper.
 8. Övrig information.
 9. Referenser.

Funktionellt CV

I ett funktionellt CV anger du din förmåga att lösa vissa arbetsuppgifter. Ett funktionellt CV skiljer sig från ett kronologiskt CV med att det finns ytterligare tre rubriker. Dessa läggs direkt efter den personliga profilen.

 1. Curriculum Vitae/CV och ditt namn som överskrift.
 2. Personlig profil: 4-5 meningar som beskriver dig som person.
 3. Målsättning: En kort beskrivning av vad du vill med ditt arbetsliv.
 4. Främsta kompetens: Välj ut de viktigaste egenskaperna du vill presentera för arbetsgivaren.
 5. Erfarenhetsbredd: Här samlar du de kvalifikationer och erfarenheter som tror kan vara av mest intresse för arbetsgivaren. Du behöver inte ange var och när du förvärvade dessa kunskaper här då detta anges under rubrikerna 6 och 7.
 6. Arbetslivserfarenhet.
 7. Utbildning.
 8. Ideella arbeten/förtroende uppdrag.
 9. Språkkunskaper.
 10. Datakunskaper.
 11. Övrig information.
 12. Referenser.

Mixat CV

Du kan även mixa de två typerna av CV.

 • I ett CV är det omvänd kronologisk ordning som gäller d.v.s. nyast först. Är du fortfarande i skolan sätter du utbildning före arbetslivserfarenhet i ditt CV.
 • Person- och kontaktuppgifter skall givetvis finnas med i ditt CV. Ett tips är att lägga den informationen i sidhuvudet på både CV:t och det personliga brevet så att det blir lätt för arbetsgivaren att snabbt hitta informationen. Här ska du ha med namn, födelsedata, adress, mobilnummer och e-postadress.
 • Under rubrikerna är det viktigast först som gäller. Inled med titel/utbildning, sen företag/skola, ort och sist månad och år.
 • Var konsekvent i din layout. Använd samma typsnitt, storlek och stil för alla rubrikerna och för texten.
 • Formulera dig formellt. Ditt CV ska lista dina meriter och är inte ett forum för att vara personlig. Den biten sparar du till ditt personliga brev.
 • Du behöver inte skicka med dina betyg om det inte anges av arbetsgivaren. Samma sak gäller med referenser. Det räcker med att du har dem tillhanda.
 • Bild eller inte? Tyvärr finns inget entydigt svar att ge här. Vissa säger ja andra säger nej. Om du väljer att ta med en bild i ditt CV se till att den är snygg, att det bara är du på bilden och att den är neutral i sin framtoning.