Att skriva ett personligt brev - Tips

Var tydlig med varför du söker jobb på just detta företag och varför du söker just den tjänsten. Berätta hur du kan bidra till företaget. Förklara varför just du skulle passa in i deras verksamhet. Ge gärna konkreta exempel på varför arbetsuppgifterna passar dig.

Beskriv dina egenskaper och kvalifikationer konkret. Undvik vaga generaliseringar och klyschor.

Har du svårt att komma på idéer? Be släkt och vänner att hjälpa till. Be dem ge en kortbeskrivning av dig för att på sätt få inspiration.

Fundera noggrant på varför du vill ha tjänsten och försök sätta detta i pränt.

Ställ dig följande frågor:

  • Varför vill du ha det här jobbet?
  • Vilka problem och utmaningar kan du lösa åt arbetsgivaren?
  • Vad skiljer dig från andra personer? Vad gör dig unik?
  • Vad är det som just du kan tillföra företaget?

Ett bra brev

  • Förklarar varför just du ska ha jobbet.
  • Berättar vad du kan tillföra företaget.
  • Ger exempel på exakt vad det är du kan tillföra.
  • Förklarar varför du vill jobba för just den här arbetsgivaren.

Fundera på om du kan tillföra något utöver det som frågas efter i jobbannonsen. Finns det något som du kan som företaget skulle ha nytta av.

Tänk på att det personliga brevets huvudsyfte inte är att ge dig jobbet utan att få dig kallad till en intervju. Så det behöver inte vara helt uttömmande eller extremt detaljerat. Det räcker med att det väcker tillräckligt med intresse för att arbetsgivaren skall vilja veta mer om dig.

Gör research om företaget som du söker arbete hos. Få fram information om dess historia, värderingar, planer och kultur och försök skräddarsy ditt personliga brev efter den informationen.

Håll brevet kort. Max en A4-sida helst lite kortare. Som sagt det personliga brevet har inte till uppgift att skaffa dig jobbet utan att väcka tillräckligt med intresse för att få dig kallad till intervju.

Se till att brevet är korrekt grammatiskt och rättstavat. Be gärna en vän läsa igenom det både för att kontrollera språket och för att säkerställa att dina idéer och tankegångar tydligt framgår.