Vad är ett personligt brev

Ditt personliga brev är din chans att marknadsföra dig till en arbetsgivare en möjlighet att sälja in dig som en framtida medarbetare. Berätta varför arbetsgivaren ska anställa just dig.

Det personliga ska snabbt väcka intresse och väcka läsarens nyfikenhet. En arbetsgivare kan ha hundratals sökande till en tjänst och den som handlägger ansökningarna kan ha så lite som 30 sekunder att överblicka varje ansökan så det gäller att väcka uppmärksamhet samtidigt som man är tydlig.

Längden på brevet bör inte överstiga en A4-sida och det ska dessutom vara lättläst och lättförståeligt. Det personliga brevet är ett komplement till CV:t och inte en upprepning.

Skriv alltid ett nytt brev för varje ansökan. Det är viktigt att varje personliga är avpassat specifikt efter just den tjänst du söker.

Till skillnad från ett CV ska det personliga brevet vara riktat till den person som kommer att titta på din ansökan. Ett CV handlar om vad du åstadkommit tidigare. Ett personligt brev ska berätta om din framtida potential och presentera dig på ett inspirerande sätt.

Försök att besvara följande frågor:

  • Vem är du?
  • Varför ska företaget anställa just dig?
  • Vad är det som du kan tillföra företaget?
  • Varför vill du jobba åt just det här företaget?
  • Vilka slags utvecklingsmöjligheter söker du?