Vad är en jobbansökan?

En jobbansökan består av ett CV eller en meritförteckning och ett personligt brev. Beroende på jobbet som söks och arbetsgivarens önskemål kan du även behöva ta med sådant som betyg, licenser, certifieringar, intyg, registerutdrag eller arbetsprover.

CV och meritförteckning

CV är en förkortning för curriculum vitae som är latin för levnadsbeskrivning. I ditt CV skall du redovisa för och beskriva dina kunskaper, utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper som du känner att du vill framhålla som viktiga för en potentiell arbetsgivare.

En meritförteckning är en enklare och kortare variant av ett CV och innehåller generellt sett endast en listning av dina utbildningar och tidigare arbetsgivare.

Personligt brev

I det personliga brevet motiverar du varför du sökt jobbet, varför just du skulle passa för den sökta tjänsten och vad du skulle tillföra företaget. Det personliga brevet är din chans att sälja in dig själv och att stå ut från andra sökande. Tänk på att det ofta kan komma in flera hundra ansökningar till en tjänst vilket innebär att den som sköter rekrytering har begränsad tid att ägna åt varje ansökan. Så ditt personliga brev behöver vara kort, koncist och intressant.