Intervjun – Tips

Lär känna företaget, gör efterforskningar. Ta reda på vad företaget står för, deras värderingar och företagskultur.

Tänk på att intervjun inte är ett förhör utan en möjligt för dig och arbetsgivaren att lära känna varandra.

Se till att vara ordentlig påläst om tjänsten som du sökt.

Ta med kopior på ditt CV, betyg, intyg och eventuella arbetsprover.

Kom i tid till intervjun.

Var beredd att lämna och motivera löneanspråk.

Fundera på svar på intervjufrågor i förväg. Läs på olika listor med vanliga intervjufrågor. Var förberedd på personliga frågor om styrkor och svagheter.

Förbered egna frågor om företaget, arbetsplatsen och tjänsten.

Lyssna ordentligt på frågorna du får under intervjun och var besvara frågorna konkret och specifikt utan att sväva ut. Var ärlig i dina svar.

Ställ egna frågor. Det visar på intresse.

Genomför en övningsintervju med en vän.

Anpassa din klädsel efter det jobb du sökt.

Tala inte negativt om tidigare arbetsplatser, chefer och kollegor.

Håll ögonkontakt.

Visa intresse och engagemang.

Ha ett fast handslag.

Se till att mobiltelefonen är avstängd.