Tips inför löneförhandlingen

1.Titta i din bekantskapskrets samt kollegor

Fråga gärna vad dina kompisar med liknande jobb samt dina kollegorna tjänar och använd gärna statistik för att kolla hur du ligger i förhållande till din ålder, din tjänst och ditt yrke. När du väljer dina argument skall du dock hellre välja sådant som utgår från dig och just din kompetens hellre än "vad andra tjänar".

2. Stärk ditt ego

Som mycket annat blir även förhandling lättare om du har en hög självkänsla och ser ditt eget värde. Om du kontinuerligt jobbar med din självkänsla så kommer det vara lättare att sätta ett pris för dig och prata pengar. Tänk ofta "jag duger", "jag är värd en högre lön", "jag är bra på mitt jobb och ska därför ha bra betalt" etc.

3. Välj rätt bransch

I vissa sammanhang är det lättare att få en högre lön. Hur viktigt är pengar för dig? Om ett fet lönekuvert har hög prioritet när du väljer jobb så sök dig aktivt till företag och branscher där det finns större möjligheter till individuell lönesättning. I vissa branscher är det helt enkelt lättare än andra just nu. Eller så prioriterar du andra saker än ett tjockt lönekuvert och då kanske det finns branscher som är mer lämpade efter det. Så tänk efter innan!

4. Förberedd dig noggrant

Börja gärna genom att titta i backspegeln och kom ihåg vad du behöver lära dig från förra gången. Den som är bra förberedd har också mycket större chans att lyckas i förhandling. Nästan ingen kommer på smarta argument i "stundens hetta". Förbered dig istället genom att fundera över vad som gick bra förra gången och vilka misstag du definitivt inte vill göra om denna.

5. Sätt upp mål

Det är också viktigt att du sätter upp mål innan löneförhandlingen.

Tänk ut tre nivåer:

En drömnivå (önska fritt...)

En "realistisk nivå" (där du skulle vara nöjd)

En minimumnivå. ( vilken är den lägsta lönen du kan tänka dig innan du säger upp dig från ditt jobb och gör något annat)

6. Vässa dina bästa argument

Börja med att spåna fram en lång lista med saker som är bra med dig och vad du har och förväntar dig prestera framöver. Låt stort och smått flöda fritt. Välj sedan tre argument som du gör så konkreta som möjligt. Fokusera på "hårdfakta" det vill säga sånt som är mätbart ex statistik, måluppfyllelse och konkreta resultat - sånt ger "tyngd".

7. Lyssna!

Var uppmärksam och lyssna på vad chefen har för åsikter. Förbered också frågor och lyssna noga på svaren så märker du lättare vilken typ av personlighet chefen har och vad han eller hon värderar vad gäller pengar. Lyckas du inte denna gång tar du med dig den kunskapen nästa gång.

8. Träning ger färdighet

Träna gärna med en vän som leker "chefen som ogärna höjer lönen" Be honom eller henne att ge dig ärlig feedback på hur dina argument samt hur du framför dem. Ofta hör du säkert då även själv vilka argument som var bättre i teorin än i praktiken och vad du behöver spetsa till för att nå dina mål. Det är bra att slipa sina argument genom att träna rollspel på detta vis. Vilka argument måste du spetsa till ytterligare?

9. Använd tankens kraft

Visualisera din framgång som löneförhandlare. Sätt upp positiva målbilder. Tro att du kan lyckas. Desto mer du tror att det är möjligt desto större chans att det blir så.Lycka till vi hejar på dig!

/Jobbdirekt