Vanliga intervjufrågor

 • Berätta lite om dig själv.
 • Vad vet du om oss?
 • Vad tror du kommer att hända inom vår bransch under de närmaste åren?
 • Vad har du att erbjuda oss?
 • Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet?
 • Under vilken typ av ledarskap fungerar du bäst?
 • Förklara eventuella luckor i ditt CV.
 • Varför tror du att vissa människor är mer framgångsrika än andra?
 • Vad bedömer du vara de viktigaste kraven för att klara av det här arbetet?
 • Vad var det som lockade dig att söka just den här tjänsten?
 • Vad har du för mål med din framtida karriär?
 • Vad gör du för att hänga med i den senaste utvecklingen inom vår bransch?
 • Söker du andra jobb för tillfället?
 • Vad har du gjort under din arbetslöshet?
 • Kan du lämna referenser?
 • Hur reagerar du på stress?
 • Hur hanterar du att ställas inför nya uppgifter?
 • Hur agerar du när en uppgift inte löses som du tänkt?
 • Hur hanterar du kritik?
 • Hur hanterar du konflikter på arbetsplatsen?
 • Hur tycker du att en bra arbetskamrat ska vara?
 • Hur tycker du att en bra chef ska vara?
 • Kan du berätta om något misstag du har gjort och vad du lärde dig av det?
 • Hur skulle dina närmaste vänner beskriva dig?
 • Hur bedömer du din förmåga att samarbeta med andra personer?
 • Arbetar du helst i grupp eller ensam?
 • Vilken roll tar du oftast i en grupp?
 • Vilka egenskaper uppskattas du mest för?
 • Vad skulle du själv som chef titta på när du anställde folk?
 • Vad bedömer du andra människor efter?
 • Har du tvingats fatta ett impopulärt beslut någon gång?
 • Kan du ge något exempel på problem som du har löst?
 • Berätta om något som du är stolt över att ha åstadkommit.
 • Var ser du dig själv om tio år?
 • Hur tror du din senaste chef skulle beskriva din arbetsinsats?
 • Är du van vid kundkontakter?
 • Hur är din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift?
 • Hur känner du inför att tala inför större grupper?
 • Kan du beskriva hur din ideala arbetsplats ser ut?
 • Beskriv din idealbild av en chef.
 • Vill du gärna utöva inflytande vid beslutsfattande?
 • Vad är viktigast för att du ska trivas med ditt arbete?
 • Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?
 • Beskriv den bästa person du har arbetat med.
 • Hur ser dina familjeförhållanden ut?
 • Kan du tänka dig att flytta om tjänsten kräver det?
 • Är du engagerad i aktiviteter utanför arbetsplatsen?
 • Vad gör du helst på din fritid?
 • Vad tror du att dina referenser säger om dig?
 • Vad har du för lönekrav?
 • Beskriv ditt senaste jobb?
 • Vad tycker du att du har lyckats bra med på dina tidigare jobb?
 • Vad tycker du att du lyckats mindre bra med i dina tidigare arbeten?
 • Kan du beskriva de viktigaste erfarenheterna du fick på din senaste arbetsplats?
 • Vilka frågor vill du ställa till oss?
 • Har du någonsin begått ett misstag som du lärt dig något viktigt av?
 • Hur hanterar du en missnöjd kund?
 • Har du behövt prioriterat olika delar av ett komplicerat projekt?
 • Har du delegerat ett projekt på ett effektivt sätt?
 • Berätta om ett dåligt beslut som du fattat någon gång.
 • Berätta om uppoffring du gjort för att nå ett viktigt mål.
 • Har du lyckats höja moralen vid ett tillfälle då den varit låg på din arbetsplats?
 • Är du duktigt på att snabbt etablera relationer med nya människor?
 • Har du förutsett ett problem och förebygd det någon gång?
 • Vilka är dina starka sidor?
 • Vilka är dina begränsningar/svagheter?
 • Varför vill du arbeta just hos oss?
 • Varför söker du det här jobbet?
 • Har du inspirerat andra människor någon gång.
 • Hur fungerar du i grupp?
 • Vad får dig att trivas på en arbetsplats?
 • Vilka är dina ambitioner inför framtiden?
 • Är du aktiv inom en förening?
 • Vad tycker du att du behöver lära dig mer om?