Avesta kommun

Fritidspedagog

Om arbetsplatsen

Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 260 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem och förskoleklass samt en samverkan med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutveckling inom de områden som behöver utvecklas, på kort och lång sikt. Ett medvetet arbete med skolutvecklingsfrågor, tillsammans med ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel, gör att skolan kan uppvisa en positiv utveckling. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

Arbetsuppgifter

Vi söker en fritidspedagog som vill vara med att vidareutveckla vår verksamhet i fritidshemmet på Johan-Olovskolan. Fritidshemmet är en viktig enhet på vår skola där våra elever både före och efter skoltid ska möta en meningsfull och utvecklande verksamhet. Då fritidshemmet även är en lärandemiljö, lägger vi stor vikt vid att förankra verksamheten i styrdokumentet Lgr11 och i synnerhet läroplanens fjärde del som berör fritidshemsverksamheten. Omsorg, utveckling och lärande är de läroplansförankrade ledord som fritidsverksamheten ska utgå från. 
I dina arbetsuppgifter som fritidspedagog ingår att erbjuda och att själv aktivt deltaga i, aktiviteter som stimulerar och motiverar eleverna i deras utveckling som individer. Du ska utifrån en systematiserad planering och i nära samarbete med skolans övriga verksamheter såsom förskoleklassen, ge elever möjlighet att interagera i en trygg och kunskapsutvecklande miljö. 
Du ska som fritidspedagog verka för att undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 
Som fritidspedagog ska du ansvara för att undervisningen tar tillvara elevernas nyfikenhet och ger dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Då Johan-Olovskolan är en mångkulturell skola, ska dessutom undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska, att använda både svenska och sitt modersmål. Du ska som fritidspedagog bygga och förvalta goda relationer till eleverna och deras vårdnadshavare. 

Kvalifikationer

Våra elever ska känna trygghet och studiero i alla skolans verksamheter. De ska möta professionella vuxna som ger dem en grundläggande trygghet och som stimulerar och motiverar till en meningsfull och lärorik utveckling. De ska vidare ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och förmåga att interagera med andra elever i olika sammanhang. Vi söker därför dig som har pedagogisk insikt och som är trygg och tydlig i ditt eget ledarskap. Du har erfarenhet och vana med att arbeta med barn i lägre åldrar. 
Arbetet som fritidspedagog innebär ett nära samspel med elever och samverkan med vårdnadshavare och personal på skolan. Som fritidspedagog ska du därför bära förmågan att etablera goda relationer och att bygga ett förtroende mellan dig och eleverna och deras vårdnadshavare. Du är kommunikativ och kan ta egna initiativ i det vardagliga arbetet och till idéer som är utvecklande för verksamheten. 

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-12-03

Tidsbegränsad till: 2019-06-14

Referensnummer: C22926/2018

 

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vill du veta var vi finns? Se arbetsplatsen på karta  här.

 

Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : Om 22 timmar . Arbetsort : Avesta

Kategorier : Fritidspedagoger Offentliga jobb Pedagogik


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Fritidspedagog