Avesta kommun

Förstelärare ma/no Skogsbo skola

Om arbetsplatsen

Vi är målmedvetna – Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommun siktar mot att bli en av de bästa skolkommunerna i regionen. Vi vill också vara i framkant när det gäller kvalitet och satsar därför bland annat på kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att du som medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Som förstelärare blir du en viktig del i utvecklingsarbetet både på den egna skolan och i kommunen. 

Vi annonserar nu efter fem nya förstelärare till fyra av kommunens grundskolor. Försteläraruppdraget är ett 4-årsförordnande med möjlighet till förlängning. Förstelärartjänsten är kopplad till respektive skola. Tjänsten är i grunden en tillsvidareanställning som lärare i kommunen Arbetsuppgifterna för förstelärare upprättas av rektor, men ska i huvudsak bestå av undervisning. I arbetet ingår det att leda och driva utveckling av undervisningen på skolan, initiera pedagogiska samtal, samt bistå med pedagogisk handledning och modellundervisning. Att vara handledare för lärar-studerande och ansvara för att introducera ”nya” lärare kan också bli aktuellt, likaså att vara huvudansvarig för ett ämne, ett arbetslag och olika former av nätverksarbete. Arbetet ska i huvudsak ske på skolan, men vissa delar blir aktuella att genomföra på andra enheter och tillsammans med andra förstelärare. 

Denna tjänst innebär ett försteläraruppdrag i matematik och NO på Skogsbo rektorsområde. Skogsbo rektorsområde består i dagsläget av två skolor, Klockarskolan och Skogsbo skola, som ligger strax utanför centrala Avesta. På Klockarskolan går eleverna i förskoleklass för att sedan gå vidare till Skogsbo skola där de går i år 1-6. Fr o m hösten 2019 kommer all verksamhet F-6 att vara förlagd till Skogsbo skola. Våra lärare arbetar i arbetslag runt eleverna och på mellanstadiet undervisar lärarna i olika ämnen utifrån behörighet och intresse. Vi ser stora vinster med denna organisation, både ur ett elevperspektiv, där eleverna möts av kompetenta lärare, och ur lärarens arbetsmiljöperspektiv, då lärare får arbeta med färre ämnen och ges möjlighet till fördjupning. På skolorna arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, att elever ska känna sig trygga och att trivas hos oss. På varje skola finns rastaktivister som under skoltid är ute med eleverna på rasterna. De fungerar som stöd till eleverna, samt erbjuder meningsfulla aktiviteter under rasterna. All undervisning på skolorna ska genomsyras av våra tre ledord: glädje, arbetsro och utmaningar, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Arbetsuppgifter

Denna tjänst består i huvudsak av undervisning på mellanstadiet i matematik i kombination med annat ämne. I din förstelärarroll ansvarar du för att ta initiativ till och driva ämnesutveckling inom matematik och NO. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. 

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. 

Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap i en elevgrupp vilket innebär löpande kontakt med vårdnadshavare samt genomförande av utvecklingssamtal. Du ansvarar också för att ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser. 

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad lärare med minst 4 års vitsordat arbete med ma/no-undervisning inom skolväsendet. Du ska ha visat en god förmåga att förbättra elevers studieresultat och utvecklat undervisningen och bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning. 

Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik undervisningssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. Du är trygg, stabil och har god självinsikt. 

Du har ett stort intresse för att utveckla din undervisning och har förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god pedagogisk insikt för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. 

Som förstelärare tar du stort ansvar för det kollegiala lärande, tar initiativ och driver utveckling i kollegiet. 

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-08-13

Referensnummer: C18764/2018

 

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 29 april . Arbetsort : Avesta

Kategorier : Grundskollärare Offentliga jobb Pedagogik


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Förstelärare ma/no Skogsbo skola