Avesta kommun

Förstelärare-klasslärare låg- och mellanstadiet på Johan-Olovskolan

Om arbetsplatsen

Vi är målmedvetna – Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommun siktar mot att bli en av de bästa skolkommunerna i regionen. Vi vill också vara i framkant när det gäller kvalitet och satsar därför bland annat på kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att du som medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Som förstelärare blir du en viktig del i utvecklingsarbetet både på den egna skolan och i kommunen. 

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 250 elever. Johan-Olovskolan ligger i norra delen av Avesta kommun. På skolan finns fritidshem, förskoleklass, förberedelseklasser, samt en nära samverkan med förskolan. Skolan arbetar medvetet och systematiskt med skolutveckling, där kollegialt lärande inom de områden som behöver utvecklas är en viktig del. Ett medvetet arbete med skolutvecklingsfrågor, tillsammans med ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel gör att skolan kan uppvisa en positiv trend gällande elevernas resultat. I skolan i Horndal har vi nära till grönområden, simhall och bibliotek. 

Vi söker nu efter fem nya förstelärare till fyra av kommunens grundskolor. Försteläraruppdraget är ett 4-årsförordnande med möjlighet till förlängning. Förstelärartjänsten är kopplad till respektive skola, varav två till Johan-Olovskolan. Tjänsten är i grunden en tillsvidareanställning som lärare i kommunen. Arbetsuppgifterna för förstelärare upprättas av rektor, men ska i huvudsak bestå av undervisning. I arbetet ingår det att leda och driva utveckling av undervisningen på skolan, initiera pedagogiska samtal, samt bistå med pedagogisk handledning och modellundervisning. Att vara handledare för lärarstuderande och ansvara för att introducera ”nya” lärare kan också bli aktuellt, likaså att vara huvudansvarig för ett ämne, ett arbetslag och olika former av nätverksarbete. Arbetet ska i huvudsak ske på skolan, men vissa delar blir aktuella att genomföra på andra enheter och tillsammans med andra förstelärare. 

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter som förstelärare och klasslärare på Johan-Olovskolan, ingår planering och genomförande av ordinarie undervisning samt fortlöpande bedömning av elevernas kunskapsutveckling. I ditt arbete kommer du att ansvara för framåtsyftande utvecklingssamtal och föräldrakontakter. På Johan-Olovskolan kommer du att ingå i arbetslag och i ämneslag. Vi anser att samarbete och att det kollegiala lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare. 

Vi vill utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov med särskild inriktning mot språkutveckling; tala, läsa och skriva. Genom detta utvecklingsområde vill vi arbeta för att tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling över tid. Vi vill vidareutveckla vår förmåga att skapa gynnsamma förutsättningar för detta och det kommer därmed att utgöra en viktig del av förstelärarens uppdrag. I arbetsuppgifterna som förstelärare på Johan-Olovskolan ingår att verka för att finna metoder för anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över tid. Dina iakttagelser, erfarenheter och insatser kan komma att inte bara vara vår skola till gagn utan även till skolverksamheten i sin helhet i vår kommun. Vi arbetar i nätverk inom kommunen och i dessa finns flera av de forum där dina kunskaper och erfarenheter kan förmedlas. 
Förstelärarrollen på Johan-Olovskolan innefattar således dels klassläraransvar samt ett utvecklingsansvar initialt riktat mot det specifika utvecklingsområdet. 

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad lärare med minst 4 års vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Du ska ha visat en god förmåga att förbättra elevers studieresultat och utvecklat undervisningen och bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning. 

Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik undervisningssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. Du är trygg, stabil och har god självinsikt. 

Du har också ett stort intresse för att utveckla din undervisning och har förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god pedagogisk insikt för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. 

Som förstelärare tar du stort ansvar för det kollegiala lärande, tar initiativ och driver utveckling i kollegiet. Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-08-13

Referensnummer: C18766/2018

 

Övrigt

Förmåner 
Vi månar om våra anställda. Du har friskvårdstimme eller friskvårdspeng, tillgång till nyrenoverat personalgym, fria bad i kommunens badhus samt andra trivsel- och friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vill du veta var vi finns? Se arbetsplatsen på karta  här.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 29 april . Arbetsort : Avesta

Kategorier : Grundskollärare Offentliga jobb Pedagogik


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Förstelärare-klasslärare låg- och mellanstadiet på Johan-Olovskolan