Avesta kommun

Förstelärare Fors Skola

Om arbetsplatsen

Vi är målmedvetna – Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommun siktar mot att bli en av de bästa skolkommunerna i regionen. Vi vill också vara i framkant när det gäller kvalitet och satsar därför bland annat på kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att du som medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Som förstelärare blir du en viktig del i utvecklingsarbetet både på den egna skolan och kommunen. 

Vi annonserar nu efter fem nya förstelärare till fyra av kommunens grundskolor. Försteläraruppdraget är ett 4-årsförordnande med möjlighet till förlängning. Förstelärartjänsten är kopplad till respektive skola. Tjänsten är i grunden en tillsvidareanställning som lärare i kommunen. 

Denna tjänst innebär ett försteläraruppdrag på Fors skola. Fors skola ingår i By/Fors rektorsområde som består av två skolor belägna i Avestas ytterområden. Fors skola har i dagsläget 120 elever som har sin undervisning i enparallella klasser. Lärarna arbetar i huvudsak som klasslärare med fullt pedagogiskt ansvar för den enskilda klassen. På skolorna arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, att elever ska känna sig trygga och att trivas hos oss 

Fors skola har en aktiv föräldraförening med syfte att vara en länk mellan skola och vårdnadshavare. Föreningen är mycket aktiv och anordnar med flertalet aktiviteter för barnen, både under och efter skoltid.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för förstelärare upprättas av rektor, men ska i huvudsak bestå av undervisning. I arbetet ingår det att leda och driva utveckling av undervisningen på skolan, initiera pedagogiska samtal, samt bistå med pedagogisk handledning och modellundervisning. 

Att vara handledare för lärar-studerande och ansvara för att introducera ”nya” lärare kan också bli aktuellt, likaså att vara huvudansvarig för ett ämne, ett arbetslag och olika former av nätverksarbete. Arbetet ska i huvudsak ske på skolan, men vissa delar blir aktuella att genomföra på andra enheter och tillsammans med andra förstelärare. 

Tjänsten som förstelärare på Fors skola består i huvudsak av undervisning som klasslärare på mellanstadiet. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I ditt uppdrag ingår också att ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet, vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser. 

Du ansvarar även för att samverka med kollegor, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I din förstelärarroll ingår även uppdraget som arbetslagsledare där du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med kollegor.

Kvalifikationer

Du är en legitimerad lärare med minst 4 års vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Du ska ha visat en god förmåga att förbättra elevers studieresultat och utvecklat undervisningen och bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning. 

Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik undervisningssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. Du är trygg, stabil och har god självinsikt. 

Du har ett stort intresse för att utveckla din undervisning och har förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god pedagogisk insikt för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå. 

Som förstelärare tar du stort ansvar för det kollegiala lärande, tar initiativ och driver utveckling i kollegiet.

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-08-13

Referensnummer: C18771/2018

 

Övrigt

Förmåner 
Vi månar om våra anställda. Du har friskvårdstimme eller friskvårdspeng, tillgång till nyrenoverat personalgym, fria bad i kommunens badhus samt andra trivsel- och friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar. 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vill du veta var vi finns? Se arbetsplatsen på karta  här.

 

Ansök nu

Sista ansökningsdag : 29 april . Arbetsort : Avesta

Kategorier : Grundskollärare


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Förstelärare Fors Skola