Jurek Bemanning

Jurist till kommun i norra Storstockholm

Om verksamheten
Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en kommunjurist till kommun i norra Storstockholm. Detta är ett utvecklande uppdrag där du kommer att arbeta självständigt på en kommun i förändring. Konsultuppdraget är på heltid med start omgående och löper sex månader med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter

Kommunledningskontoret har i uppdrag att utifrån en helhetssyn styra, leda, samordna och följa upp utvecklingen av kommunens verksamheter och ekonomi. Rollen innebär ett ansvar att driva och leda utvecklingen från ett helhetsperspektiv och att stödja nämnder och förvaltningar att utveckla kommunen i önskad riktning. Vi arbetar utifrån ett invånar- och brukar¬perspektiv med ett tydligt fokus på service.

Kommunledningskontoret ansvarar för att nödvändiga och rättsenliga underlag utarbetas inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut och att besluten verkställs. Vi arbetar utifrån ledorden; öppenhet, professionalism, engagemang och stolthet.

Kansliet har ansvar för kommunens styrelse-, och kommunfullmäktigesekretariat, huvudregistratur, kommunarkiv och systemförvaltning av kommunens ärendesystem.

I kansliets uppdrag ingår bland annat att;

  • agera som sekreterare åt kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen samt säkerställa en rättssäker och effektiv ärendeberedningsprocess gentemot styrelse och kommunfullmäktige,
  • säkerställa en rättssäker och effektiv ärendeberedningsprocess gentemot nämnder och utskott,
  • ge service till politiker och tjänstemän vad gäller juridiska frågor, kommunallagen, ärendeberedning, registratur och dokumenthantering,
  • förvalta och vidareutveckla kommunens dokument- och ärendehantering och införa e-arkiv,
  • ansvara för planering och genomförande av val till EU-parlament, landstings- och kommunfullmäktige samt riksdag

Som kvalificerad kommunjurist arbetar du på uppdrag av och rapporterar till kanslichefen. Du kommer att arbeta med fokus på offentlig rätt, främst med kommunallagen och förvaltningslagen. I arbetet ingår till viss del stöd till verksamheten i civilrättsliga frågor och bolagsrätt. Arbetet omfattar att konsultativt bistå kommunledningen, kommunledningskontoret, förvaltningar och nämnder i juridiska frågor, juridisk rådgivning samt att upprätta och granska avtal. Arbetet omfattar rättsutredningar, att företräda kommunen i förhandlingar vid domstol och att utbilda tjänstemän och politiker i gällande rätt.

I din roll ingår även att vara personuppgiftsombud på kommunen. Du kommer i den rollen att leda arbetet med att införliva den kommande dataskyddsförordningen i kommunförvaltningens arbete. I viss mån ingår att vara sekreterarstöd åt nämndsekreterarna i kommunfullmäktige. Detta innebär visst kvällsarbete.

Detta är en bred och omväxlande roll där dina arbetsuppgifter kommer att beröra olika rättsområden. Du kommer att arbeta i ett team med kanslichef och nämndsekreterare och samarbeta med övriga medarbetare på kansliet.

Vem är du?

Du har juristexamen och flerårig yrkeserfarenhet. För att lyckas i uppdraget krävs erfarenhet av verksamhetsområdet och god kunskap om och förståelse för den politiska process som styr kommunal och offentlig verksamhet. Det är meriterande med notarietjänstgöring. Du har god kunskap i kommunalrätt, förvaltningsrätt liksom övriga lagar och regelverk som styr kommunal och offentlig verksamhet. Du har mycket god skriftlig och muntlig förmåga på svenska. Det är meriterande med erfarenhet av projektledning av större projekt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten för arbetet.

Som person har du god förmåga att samarbeta för att uppnå hållbara och långsiktiga resultat. Du har ett gott omdöme, gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är uthållig, strukturerad och organiserad i ditt arbetssätt. Du är handlingskraftig med ett prestigelöst förhållningssätt. Du arbetar effektivt och har förmåga att prioritera och behålla noggrannheten även under tidspress.

Du erbjuds

Ett utvecklande uppdrag på en kommun i norra Storstockholm. Detta är ett utvecklande uppdrag där du kommer att arbeta självständigt på en kommun i förändring. Konsultuppdraget är på heltid med start omgående och löper sex månader med möjlighet till förlängning. Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd av Jurek men arbeta ute hos vår kund. Då urvalsprocessen sker löpande så ser vi gärna att du skickar din ansökan, med examensbevis så snart som möjligt.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Lena Cardelius på lena.cardelius@jurek.se. Du är varmt välkommen att ansöka till denna tjänst via vår hemsida www.jurek.se. Vi tar inte emot ansökningar via email. Vi ser fram emot att höra från dig!

Lön

Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag

Intervjuer sker löpande

 

Område:
Stockholm
Stockholms län

Anställning: 
Visstid Heltid

Kontakt:
Lena Cardelius
lena.cardelius@jurek.se

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 13 maj . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Juridik


Senaste jobben från Jurek Bemanning

Alla jobb hos Jurek Bemanning

Liknande jobb Jurist till kommun i norra Storstockholm