Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät söker en chef till vår juristenhet

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?
Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov och utvecklar vårt samarbete med övriga Europa.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill leda och utveckla vår nyformade enhet Juridik. Enheten består av våra verksjurister, registratorer, arkivarie och dataskyddsombud. 
På enheten finns även ansvaret för att samordna departements- och myndighetskontakter och hantera frågor kopplade till statstjänstemannarollen. 

Svenska kraftnäts chefsjurist, internrevisor och säkerhetsskyddschef är administrativt inordnade i enheten. Enheten består av 17 medarbetare.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
Du har en viktig uppgift i att stödja och vägleda medarbetarna i deras löpande prioriteringar. Du som enhetschef kommer också att arbeta med grupputveckling inom enhetens olika funktioner samt utveckling av verksamheten med fokus på effektivisering. Du har personal- och budgetansvar för din enhet, du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen.

Svenska kraftnäts verksjurister arbetar med övergripande juridiska frågor och stödjer såväl chefsjuristen i dennes arbete som myndighetens divisioner. När vår chefsjurist slutar om några år är avsikten att du då som enhetschef tar över rollen som verkets chefsjurist.

Din bakgrund 
Du ska ha svensk juris kandidatexamen eller juristexamen. Vidare har du: 
> chefserfarenhet
> goda juridiska kunskaper
> erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet

Då Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk är både arbete med affärsjuridik och arbete med förvaltningsrättsliga och offentlighetsrättsliga frågor meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete i domstol, med energirätt och/eller juridiskt utredningsarbete.

Arbete inom elsektorn är meriterande och vi ser gärna att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete och att du har arbetat med att utveckla grupper/team.

Dina personliga egenskaper
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är trygg i dig själv. Du är utvecklingsfokuserad, både vad gäller verksamhet och personal.  Vidare har du en stark förmåga att skapa goda relationer och utveckla team. Du är lösningsorienterad och du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. 

Som vår nya enhetschef har du en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du leder, motiverar och delegerar genom tillitsbaserad styrning och skapar engagemang, delaktighet och samarbeten. Som ledare har du mod att fatta beslut och agera utifrån dessa. Ditt beteende och sätt att vara är viktigt i din roll som kulturbärare.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Malin Stridh, tel. nr. 010-475 84 11 alternativt HR-specialist Maria Jäderberg, tel. nr. 010-475 81 23. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2018. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. 

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : För 5 timmar sedan . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Chef & Ledning Juridik


Senaste jobben från Svenska Kraftnät

Alla jobb hos Svenska Kraftnät

Liknande jobb Svenska kraftnät söker en chef till vår juristenhet