Jurek Bemanning

Administrativ ekonomiassistent till Botkyrka kommun

Om Botkyrka kommun och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för Botkyrkabor och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet Jobbcenter, vuxenutbildning (som också omfattar svenska för invandrare), yrkeshögskoleutbildningar på Xenter, annan eftergymnasial utbildning samt Daglig verksamhet.

Om Jobbcenter

Jobbcenters uppdrag är att med individen i centrum fokusera verksamhetens arbete på målet att arbetslösa Botkyrkabor ska nå egen försörjning genom antingen arbete, studier eller eget företag. Verksamheten samarbetar med olika interna och externa aktörer. Inom ramen för verksamhetens uppdrag drivs också BASUN, ett ESF-finansierat projekt som riktar sig till målgruppen unga och unga vuxna.

Vi söker en Enhetschef till enheten Unga och unga vuxna inom Jobbcenter. Inom enheten finns Kommunala aktivitetsansvaret 16–19 år, Ungdomsprojektet BASUN samt feriepraktiken.

Arbetsbeskrivning

Ditt uppdrag som enhetschef är att ansvara för arbetet med budget-, personal- och verksamhetsfrågor på den egna enheten. Personalansvaret innefattar bl. a arbetsmiljö, rehabiliteringsärenden, kompetensplanering och lönesättning. Att upprätta verksamhetsplan, tertialrapporter, verksamhetsberättelse samt att arbeta med utvecklingsfrågor i samverkan med medledare och andra intressenter är en viktig del i ditt uppdrag.

Du ansvarar för att nå verksamhetens mål inom givna budgetramar och är givetvis engagerad i ditt uppdrag. Du förstår din roll som chef och ledare och du har kunskaper och erfarenheter inom målgruppen unga och unga vuxna 16–29 år. Eftersom enheten är ny blir en viktig uppgift att sammanfoga dom olika grupperna till en väl fungerande och effektiv enhet, i samarbete med olika aktörer såväl inom civilsamhället som andra myndigheter och kommunala verksamheter.

Som Enhetschef är du direkt underställd Verksamhetschefen och du ingår i ledningsgruppen för Jobbcenter Botkyrka kommuns Arbetsmarknadsenhet.

Kvalifikationer

Du har en adekvat högskoleutbildning för tjänsten och tidigare erfarenhet från arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ledande ställning. Vi ser att du har flerårig vana av att vara chef. Du har erfarenhet av att ha arbetat med utvecklingsarbete, dokumentation, budget/ekonomi, prognos, processorienterat arbetssätt samt arbetserfarenhet av politisk styrd verksamhet. Du har även erfarenhet av arbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra samverkanspartners samt erfarenheter av att bedriva yrkesinriktade aktiviteter för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Du har stor erfarenhet av att arbeta med unga och unga vuxna samt erfarenhet och kunskaper om individutveckling i ett hetsperspektiv få fler unga Botkyrkabor till studier och arbete. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av projektledning av ESF projekt eller andra anslagsstyrda projekt.

Personliga egenskaper

Som person är du trygg och stabil samt öppen och transparent i ditt ledarskap. Du är van att arbeta självständigt samt har förmågan att se till helhet i verksamheten.

Du samarbetar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har lätt att anpassa dig och ditt ledarskap till individ och situation, i förändring har du förmåga att se till möjligheter.

I ditt ledarskap har du ett lösningsfokuserat förhållningssätt, är modig, ansvarstagande och strukturerad. Du är också öppen för att ta in nya kunskaper samt nya angreppssätt som leder din enhet till verksamhetsutveckling och därmed måluppfyllelse.

Vi tror att du har ett tillitsbaserat ledarskap. Har du även förmågan att delegera och följa upp dina medledare på ett strukturerat sätt, då är du kanske den vi söker.

Stor hänsyn tas till personliga egenskaper

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Din ansökan

Sista ansökningsdagen är den 2019-02-21. Vi behandlar ansökningar och kommer efter sista anmälningsdag presentera utvalda kandidater till Botkyrka kommun.

Har du frågor på tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria von Sterneck på tel.nr 073-70 771 70 alternativt via mail: maria.vonsterneck@jurek.se

Fackliga personer kontaktas via Medborgarcenter: 08-530 610 00.

Område:
Botkyrka
Stockholms län

Anställning: 
Tillsvidare Heltid

Kontakt:
Maria Von Sterneck
0737-07 71 70

 

 Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Botkyrka . Publicerat : 4 februari

Kategorier : Ekonomi & Finans


Senaste jobben från Jurek Bemanning

Alla jobb hos Jurek Bemanning

Liknande jobb Administrativ ekonomiassistent till Botkyrka kommun