Avesta kommun

Vikarie i skola/fritidshem

Om arbetsplatsen

Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Skogsbo rektorsområde består av två skolor, Klockarskolan och Skogsbo skola, som ligger strax utanför centrala Avesta. På skolorna arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet, såväl i skolan som på fritidshemmet. På varje skola har vi rastaktivister och rastvärdar, som är ansvariga för att skapa meningsfulla aktiviteter för eleverna samt ha tillsyn under rasterna. All undervisning på skolorna ska genomsyras av våra tre ledord: glädje, arbetsro och utmaningar, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Arbetsuppgifter

Tjänsten är en delad tjänst, där 50 % innebär arbete på fritidshemmet och 50 % innebär vikariat i skolan. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning på fritids i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. I skolan ansvarar du för att genomföra undervisning utifrån en given planering. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. 

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning på fritids, såväl enskilt, som i samarbete med arbetslaget och andra kollegor. Exempel på undervisning på fritidshemmet kan vara skapande, utforskande eller fysiska aktiviteter såväl utomhus som inomhus. Genom undervisningen på fritidshemmet ges eleverna möjligheter att lära på andra sätt än i skolan, och att tillämpa kunskaper i praktiken. Att arbeta för elevers sociala utveckling är ett fokusområde på fritidshemmen. Eftersom arbetsuppgifterna ofta består av ett aktivt deltagande i de aktiviteter som organiseras, bör du vara i god fysisk form. 

Under skoltid vikarierar du för lärare som är frånvarande, genomför undervisning i år 1-6. Exempel på andra arbetsuppgifter är att vara rastvärd, ansvara för att stötta individer/grupper av elever i klassrumssituationen. 

Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera, samt skapa en trygg och lärorik miljö med delaktiga elever både i klassrummet och på fritidshemmet. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet, struktur och initiativtagande, samt en förmåga att entusiasmera elever till att delta i aktiviteter. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. 

Arbetsuppgifterna förutsätter att du besitter en personlig mognad och en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du behöver även vara stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du förstår vikten av att arbeta mot skolans och fritidshemmets övergripande mål och följa uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut. Du arbetar lojalt för verksamhetens bästa genom att du har en helhetssyn på verksamheten. Förmågan att snabbt ställa om till nya förutsättningar är en viktig egenskap för att kunna vara vikarie i olika ämnen och olika årskurser 

Lärare i fritidshemsexamen, fritidspedagogexamen eller annan pedagogisk utbildning är meriterande. Det är av stor betydelse att du har erfarenhet av arbete i arbetslag samt av undervisning som lärare i skolan och på fritids. Du behöver även ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt vara i en god fysisk form då arbetsuppgifterna ofta består av ett aktivt deltagande i aktiviteter, både inne och utomhus, i samspel med eleverna. 

Ingen erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2019-02-01
Om erforderliga beslut fattas

Tidsbegränsad till: 2019-06-20

Referensnummer: C22492/2018

 

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 18 november . Arbetsort : Avesta

Kategorier : Offentliga jobb Pedagogik


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Vikarie i skola/fritidshem