Avesta kommun

vik förskollärare dagtid Talgoxen

Om arbetsplatsen

Vi är målmedvetna – Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

tjänsten är idag förlagd till en småbarnsavdelning. Vår förskola har öppet dygnet runt alla dagar på året. Arbetslagen består av både dagtidsarbetande personal såväl som skiftarbetande. DU kommer att ansvara för att det pedagogiska arbetet utförs enligt gällande styrdokument så som läroplan för förskolan: Lpfö-98/16 och de lokala målplanerna. 

Arbetsuppgifter

Ansvarar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. 
Planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utvecklings sker. 
Vara nära barnet på barnets nivå: Sitta på golvet, vara ute, vara inne, matsituation, blöjbyten, hygien, vila, lyfta, bära. 
Verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor genom t ex spela spel, läsa sagor, rörelse, teknik, lekar. 
Dagliga möten/kontakt med vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten. 
Dataarbete; Skriva och dokumentera, spara och hämta dokument, söka information, bildhantering, skriva i mallar. 
Hämta och lagra information i olika system.

Kvalifikationer

Samarbetsförmåga, Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Serviceinriktad, Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. 

Kvalitetsmedveten , Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. 

Integritet, Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. 

Självgående, Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. 

Empatisk förmåga, Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. 

Kulturell medvetenhet, Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. 

Helhetssyn, Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. 

Personlig mognad, Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, 
skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. 

Utvärderas bäst genom vad kandidaten förmedlar i intervjusituationen och genom att intervjuaren tar ställning till kandidatens känslomässiga stabilitet, kandidatens förmåga att se sin roll i olika situationer och kandidatens förmåga att förhålla sig till och reflektera över saker på ett adekvat sätt. 

Självständighet, Har mod att agera efter sin egen övertygelse. 

Flexibel, Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar 

LEDARSKAPSFÖRMÅGOR, Samlingsrubrik, används ej. 

Strukturerad , Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. 

SOCIALA FÄRDIGHETER , Samlingsrubrik, används ej. 

Ingen erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-06-04
tillträde kan även ske efter överenskommelse. Tjänsten kan komma att förlängas eller övergå till en tillsvidare anställning.

Tidsbegränsad till: 2018-09-30

Referensnummer: A784764/2018

 

 

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 30 maj . Arbetsort : Avesta

Kategorier : Förskollärare Offentliga jobb Pedagogik


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb vik förskollärare dagtid Talgoxen