Avesta kommun

Skolgrupp till Karlbo skola

Om arbetsplatsen

Det är något speciellt med Avesta! 

Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör det tillsammans – vill du vara med? 

 

Karlbo skola är en skola med ca 200 elever i åldrarna F-6 och med ett fritidshem. Den är centralt belägen i upptagningsområdet, men åkrar och skog i anslutning till skolgården ger en vackert lantlig inramning. Skolans profil, rörelse och hälsa, involverar aktiviteter som kompletterar och stärker elevernas inlärning och bidrar till en helhetssyn på elevernas utveckling.

 

 

Arbetsuppgifter

Tjänsten som skolgruppspersonal innebär att vara ett stöd för elever med beteenderelaterad problematik i deras utveckling mot måluppfyllelse, samt att ge stöd för personlig utveckling så att eleven kan ta till sig kunskap i skolan. För att uppnå detta arbetar skolgruppen med elevers sociala beteende, motivation och lärande för att tillgodose elevens rätt till en fungerande skolgång så att de ges möjlighet att uppnå kunskapskraven, t.ex. genom stöd och hjälp med struktur i skolarbete. Andra exempel på insatser är social färdighetsträning, ART eller liknande program för självkontroll och personlig utveckling, motiverande samtal, förebyggande klassarbete/grupputveckling, beteendeanalys, observationer och kartläggning samt handledning av såväl elever som pedagoger. 

 

Vi tror att vi tillsammans kan skapa något riktigt bra för våra elever och en viktig del i arbetet är därför att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, till exempel genom löpande kontakt med vårdnadshavare. Vidare arbetar skolgruppen med att skriva, genomföra och utvärdera handlingsplaner och i vissa fall åtgärdsprogram, kontakter med andra myndigheter, problemlösning, vardagsstöd och struktur. Viss undervisning kan ingå i arbetet med att ge eleverna individuell stöttning. Strävan är alltid att eleven ska kunna delta i klassundervisning tillsammans med andra. 

 

Hos oss tror vi på att samarbete är nyckeln till utveckling och därför vill vi att skolgruppspersonalen ska ha ett helhetsperspektiv på eleven och samverka med andra för att hitta strategier för att stötta elevens skolsituation. Som ett led i denna samverkan är skolgruppspersonalen en del av skolans elevhälsoteam, samt ingår i skolans trygghetsteam. Detta ställer i sin tur krav på att kunna upprätthålla en god sekretess. 

 

Exempel på övriga arbetsuppgifter som kan förekomma: 

• Rastvakter 

• Pedagogiska luncher 

• Arbete i fritidshemmet 

 

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som drivs av en vilja att ge barn med beteendeproblematik goda förutsättningar att ta till sig kunskap och utvecklas som individer i skolan. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. 

 

På skolan finns tydliga mål som vi arbetar mot och för att nå dessa följer vi uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar på så sätt tillsammans för verksamhetens bästa. Du behöver därför ha förmåga att anpassa ditt arbete utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. Vi ser positivt på att du bidrar med kreativa lösningar och din förmåga att tänka nytt och hitta nya vägar mot målen. 

 

Dina arbetsuppgifter underlättas av att du är trygg i dig själv och att du har förmåga att skilja på det personliga och professionella samt att du är stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. 

 

Vi ser utbildning som socionom, beteendevetare eller liknande som viktigt för arbetet, men om kvalifikationen inte uppfylls kan även annan kandidat anställas. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, till exempel utåtagerande barn samt kunskaper inom KBT och NPF. Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med Officeprogrammen då dessa används frekvent i arbetet. 

 

På Karlbo skola har vi en profil inom rörelse och hälsa då vi ser möjligheten att påverka våra elevers resultat i positiv riktning med hjälp av daglig rörelse. Därför är det även bra om du har ett intresse för rörelse och hälsa och ser positivt på vår profil. 

 

Ingen erfarenhet krävs

Erfarenhet dock önskvärd.

 

 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2019-08-12

Tidsbegränsad till: 2019-12-20

Tjänsten är ett vikariat

Möjlighet till förlängning kan finnas.

Referensnummer: C29058/2019

 

 

Ersättning

Löneform: Månadslön

 

Anställning

1 tjänst 100 % om erforderliga beslut tas.

 

 

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 

 

Sista ansökningsdag

2019-06-27

 

Arbetsplats

Avesta kommun

 

Kommun

Avesta

 

Yrkeskategori

Behandlingsassistent/Socialpedagog

 

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning

 

Omfattning

Heltid

 

Antal tjänster

1

 

Kontakt

Anna Eriksson

Rektor

0226-645228

anna.eriksson@avesta.se

 

Kontakt

Linda Kjellgren-Meurling

Biträdande rektor

0226-645272

linda.kjellgren-meurling@avesta.se

 

Facklig företrädare

AnnaSofia Tillenius

Lärarförbundet

0226645460

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : Om 19 timmar . Arbetsort : Avesta . Publicerat : 14 juni

Kategorier : Offentliga jobb Pedagogik Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Skolgrupp till Karlbo skola