Avesta kommun

Säkerhetssamordnare till Avesta kommun

Om arbetsplatsen

Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med? 

Avesta kommun har en väl upparbetad organisation för att hantera säkerhetsfrågor. Då vår nuvarande säkerhetssamordnare flyttar finns nu chansen att söka en spännande och utvecklande tjänst hos oss. Utifrån dina breda kunskaper inom säkerhet hoppas vi att du ska kunna ta tillvara och ytterligare utveckla säkerhetsarbetet hos oss. Du blir anställd vid Teknisk service, en resultatenhet under Kommunstyrelsen. Där det är hög trivselfaktor och ett ledarskap som präglas av frihet under ansvar. Avesta är en utvecklingskommun med framtidstro och vi söker dig med ett genuint samhällsintresse som tillsammans med oss vill arbeta för ett tryggt och starkt framtida i Avesta. 

Arbetsuppgifter

Som säkerhetssamordnare är du ansvarig för planering och uppföljning av Avesta kommuns samlade säkerhetsarbete. Ditt huvudansvar är att säkerställa ett systematiskt säkerhetstänk i vår organisation. Arbetet är brett och komplext så din förmåga till att organisera, strukturera och följa upp arbetet kommer att vara viktigt. 
Säkerhetsarbetet tar avstamp i lagen om extraordinära händelser vilket bland annat innebär att du ansvarar för aujourhållande av kommunens risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande styrdokument. Du är drivande och arbetar för att Avesta ska ha en effektiv och säker beredskap och en krishanteringsorganisation, som genom övning är väl förberedd. I arbetsuppgifterna ingår att vara initialt sammankallande för krishanteringsorganisationen där du också biträder stabschefen. 

Du har många olika kontaktytor inom och utanför organisationen: lyhördhet, samverkan och att samarbeta är av största vikt i rollen som säkerhetssamordnare. Du ingår i olika grupper såsom Brottsförebyggande rådet och Strategiska IT-gruppen. Du är sammankallande i Lokala krishanteringsrådet och du ingår i POSOMs ledningsgrupp där du också håller i utbildningar, övningar och träffar för gruppens stödpersoner. 

I arbetsuppgifterna ingår också att ansvara för vissa styrande dokument, sammanställa och presentera dokumentation på ett målgruppsanpassat vis, svara på remisser kopplat till området och avge yttrande i kameraövervakningsärenden. Du ger konsultativt stöd till vår organisation och du anordnar och håller i utbildningsinsatser kopplat till säkerhetsarbetet. Säkerhetsprövningar och att säkerställa att Avesta kommun har ett arbetssätt som gör att vi kan hantera hemlig information på ett säkert sätt är andra exempel på arbetsuppgifter som ingår. 

I rollen som säkerhetssamordnare är det viktigt att ha en god omvärldsanalys och ta initiativ till åtgärder utifrån vad som händer i samhället i stort men också lokalt. Om vi ska förutspå framtiden så tror vi att arbetsuppgifter kring säkerhetsskydd och civilt försvar kommer att öka. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som förmåga att skapa engagemang för säkerhetsfrågorna. Du har lätt för att inta helikopterperspektivet och se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser utan att tappa förmågan att se på frågor och situationer ur ett realistiskt perspektiv. Ditt arbete är proaktivt du kan omvandla övergripande perspektiv till praktisk handling. 

Som person är du trygg, stabil, har självinsikt och en hög integritet. Du är en person som man kan lita på. Ödmjukhet i kombination med tydlighet och handlingskraft gör att du skapar förtroendefulla relationer inom och utanför organisationen. Arbetet ställer stora krav på kommunikationsförmåga, såväl muntlig som skriftlig samt att kunna analysera och presentera material på ett professionellt sätt. 

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta med säkerhet-, risk- och krishantering samt god kunskap om hur man arbetar praktiskt utifrån Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Har du även eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhet och beredskap så är det meriterande. För att komma in snabbt och lyckas i den här rollen behöver du ha förståelse för kommunens organisation. Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet är därför ett krav. Du har budgetansvar så det är meriterande om du har erfarenhet av att arbete med ekonomisk uppföljning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs och registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras innan anställning. 

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Referensnummer: C22290/2018

 

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 28 oktober . Arbetsort : Avesta

Kategorier : Offentliga jobb Säkerhet & Skydd


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Säkerhetssamordnare till Avesta kommun