Östersunds kommun

Samordnare till Mini-Maria Jämtland Härjedalen

Om du är en nyfiken, driven, strukturerad, humoristisk och lösningsfokuserad person med erfarenhet av att samordna och leda en verksamhet mot politiskt styrda mål tillsammans med enhetschefer och en mindre personalgrupp har du nu världens möjlighet. Under våren 2024 öppnade länets första Mini-Maria mottagning och nu söker vi en samordnare på 100 % som kan ta på sig rollen som den övergripande funktionen i verksamheten.

 

Mini-Maria är en länsövergripande verksamhet som riktar sig till den unga målgruppen upp till 21 år som befinner sig i, eller i riskzon, för skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och/eller spel om pengar, ofta i kombination av ett försämrat psykiskt mående. Utöver de unga så välkomnar vi även de närstående runt ungdomen samt professionella som finns i dennes nätverk.

 

Till Mini-Maria vänder sig ungdomar och dess närstående för att få råd, stöd eller behandling, antingen på eget initiativ eller efter hänvisning via socialtjänsten i hemkommunen. Mini-Marias uppdrag är även att arbeta förebyggande samt ge råd och stöd till andra enheter och professioner.

 

Verksamheten organiseras under två huvudmän; Östersunds kommun som företrädare för länets åtta kommuner, under sektor Öppenvård, och Region Jämtland Härjedalen under Barn och ungdomspsykiatrin. Det kommer att finnas en huvudmottagning i Östersund och när- mottagningar i de övriga kommunerna som ingår; Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre.

 

Bemanning:

 

Verksamheten har ett delat ledarskap mellan enhetschef från sektor Öppenvård inom Östersunds kommun och enhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Jämtland Härjedalen. Den psykosociala personalen på mottagningen består av två behandlare vilka är anställda av Östersunds kommun samt tre sjuksköterskor som ansvarar för den medicinska delen och som bemannas av Region Jämtland Härjedalen. Utöver detta så finns även både läkare- och psykologkompetens knutna till verksamheten, både för målgruppen under 18 år samt för de som är äldre.

 

Utöver denna personalgrupp finns behov av en samordnare som koordinerar verksamheten med dess olika mottagningar.

 

Rekryteringen sköts av Östersunds kommun och det är inom Östersunds kommun du kommer ha din anställning. I och med detta kommer du att få ta del av de förmåner som kommunen har att erbjuda, såsom t ex friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag samt flexibel arbetstid.

 

Rekryterande chef Anna Lindestig har semester v 27-29 och v 31-32, så för att få en kontakt så lämna meddelande på röstbrevlåda eller skicka ett mail så får du återkoppling v 30. Intervjuer planeras hållas under v 33 - 34 så frigör gärna tid under denna period.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter:

 

Som samordnare på Mini-Maria erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete. Du kommer att vara delaktig i fortsatt uppbyggnad och utformande av verksamheten med målsättningen att det ska vara en tillgänglig mottagning för ungdomar och deras närstående. Du kommer även att tillsammans med enhetschefer och personalgrupp utarbeta och utveckla metoder, rutiner och arbetssätt som kan implementeras i övriga länet.

 

Du kommer att ha ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten vid Mini Maria Jämtland Härjedalen. Några ytterligare punkter som kommer att ingå i rollen som samordnare:

 

- Tillsammans med Regionens samordnande sjuksköterska ansvara utåt för information och samverkan med olika huvudmän på en strukturell nivå och bidra med rådgivning och kunskap till samverkansparter.

 

- Tillsammans med Regionens samordnande sjuksköterska planera veckovisa möten med personalgruppen.

- Samordna de olika kommunernas arbete i de delar som berör Mini Marias verksamhet.

 

- Tillhandahålla statistik, underlag till verksamhetsplan och årsbokslut för verksamheten till enhetscheferna på Mini Maria Jämtland Härjedalen

 

- Tillsammans med enhetscheferna ansvara för planering av utbildningar och övrig kompetensutveckling

 

- Vid behov lyfta personal-, arbetsmiljö- och kvalitetsbrister till enhetschef för vidare hantering av denne.

 

- I samråd med enhetschef planera introduktion till nyanställda

 

- I tjänsten ingår behandlande arbete upp till 50 % men kan variera mellan 0% och 50 % efter verksamhetens behov.

 

Arbetstiden är förlagd till dagtid.

 

Kvalifikationer

Kvalifikationer:

 

Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, kunskap/erfarenhet av Socialtjänstlagen (SoL) samt arbetslivserfarenhet inom området motsvarande minst 5 år. Om du utöver detta har kunskap kring Hälso- och sjukvårdslagstiftningen (HSL) ser vi det som mycket meriterande.

 

Då tjänsten i hög grad kommer att kräva förmåga att övergripande kunna planera och delegera arbetsuppgifter i en personalgrupp ser vi även kompetenser inom ledarskap som starkt meriterande såväl som erfarenhet/ kännedom om den politiska organisationen och beslutsstrukturen i länet.

 

Vi ser även att du:

- Har intresse och erfarenhet av att leda grupper.

- Är en god kommunikatör i såväl tal som skrift.

 

- Har erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar och deras familjer och med ungdomar med riskbruk och skadligt bruk.

 

- Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

- Har intresse av att vara del i en verksamhet som är under uppbyggnad.

 

- Har du påbyggnadsutbildning så som haschavvänjningsprogrammet (HAP/CPU), motiverande samtal (MI), A-CRA, Spelbehandling och/eller någon nätverksbaserad behandlingsform ser vi det som mycket meriterande.

 

Viktiga egenskaper för tjänsten är samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt och i team. Extra vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Du kommer att få närvara på gemensamma sektors- och förvaltningsdagar samt få möjlighet till kompetenshöjande insatser kopplat till funktion och behov.

 

Lönesättning sker utifrån förvaltningens riktlinjer.

 

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

 

Upplysningar

 

enhetschef

Anna Lindestig

063-14 45 83

facklig representant Akademikerförbundet SSR

Cecilia Strand,

063- 14 34 94

 

 

Sista ansökningsdag

2024-08-11

 

 

Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : 11 augusti . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 2 juli


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Samordnare till Mini-Maria Jämtland Härjedalen