Östersunds kommun

Lärare i fritidshem alternativt fritidspedagog till Arnljotskolan

Tillsvidareanställning på heltid.

 

Tillträde 2 januari eller enligt överenskommelse.

 

På Arnljotskolan samarbetar vi och har kollegialt lärande med fokus på kunskap, trygghet och studiero.

 

Östersunds Kommun har mer än 5600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare.

Arnljotskolan är en F-3 skola som ligger på Frösön i Östersund och har cirka 220 elever.

 

Vi har en fin utemiljö nära Storsjön och Öneberget samt en konstgräsplan. På vintern finns skidspår utanför knuten. På Arnljotskolan har vi en vision att vara "En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande". Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och vi arbetar för ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare. Våra fokusområden under läsåret är: Trygghet och Studiero, ASL- Att skriva sig till läsning, Matematikutvecklingsarbete, Digitalisering och Värdegrundsarbete.

 

Vi har ett heldagstänk för eleverna där förskoleklass, grundskola och fritidshem samverkar. På varje avdelning finns klasser från olika årskurser där pedagogerna tillsammans samarbetar för att planera verksamheten, nyttja kompetenser och fördela resurser efter elevgruppernas behov.

 

Vi är ett härligt kollegium med god arbetsmiljö och trygga elever. Vi har höga ambitioner inom utvecklingsarbete med ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete med gemensamma mål och arbetssätt. Vi värnar om samarbete och arbetar aktivt med kollegialt lärande.

 

För att trivas hos oss behöver du vara en pedagog som tycker om att driva utveckling i samarbete med kollegor där du vill ta ansvar och bidra samt är lojal och följer våra gemensamma förhållningssätt och rutiner. Du vill vara en del av skolans skolutvecklingsarbete som sker varje vecka där vi tillsammans lär oss, delar med oss och inspirerar varandra.

 

Vi söker en lärare i fritidshem alternativt fritidspedagog som är trygg och säker i sin roll och uppdrag och som vill vara med och utveckla fritidshemmet. Du ser alltid möjligheterna istället för hindren. Du är lugn, stabil, positiv, flexibel och har goda ledaregenskaper där ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Du har höga målsättningar på dig själv, dina elever och omgivning. Du har alltid elevens bästa i fokus där ditt synsätt är att varje elev är unik med sina förutsättningar och behov. Du värdesätter samarbete med kollegor, Elevhälsoteamet, Likabehandlingsgruppen och Skolledning för att utveckla verksamheten i fritidshemmet.

 

 

Arbetsuppgifter

Som lärare i fritidshemmet ansvarar du för verksamheten på fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du genomför värdegrundslektioner, rastaktiviteter, aktiviteter inom skapande, rörelse, konflikthantering, lek och social gemenskap. Om du är behörig att undervisa i ett ämne så kan undervisning i aktuellt ämne ingå i dina arbetsuppgifter.

 

Som lärare i fritidshemmet gör du stor skillnad för eleven. Du finns med hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar under skoltid och fritidsverksamheten. Det ger dig fantastiska möjligheter att analysera elevens behov och för dig som pedagog möjlighet att göra aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång.

 

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare för fritidshem alternativt fritidspedagog.

Du har god kunskap om fritidshemmets styrdokument samt ett genuint intresse för elevers lärande och utveckling.

Du planerar, genomför och följer upp verksamheten i fritidshemmet genom att reflektera och dokumentera.

 

I ditt pedagogiska ledarskap är du en trygg och tydlig ledare som har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av lärande, trygghet och studiero.

Du bör vara förtrogen att arbeta med digitala verktyg.

 

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

 

 

Upplysningar

rektor

Nina Magnusson

073-0584214

 

facklig representant Lärarförbundet

Lena Nyman Persson

070-1917207

 

facklig representant Lärarförbundet

Johan Lindborg

073-0986103

 

Sista ansökningsdag

2020-11-02

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 2 november . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 6 oktober

Kategorier : Fritidspedagoger Grundskollärare Offentliga jobb Pedagogik Lärare för yngre åldrar


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Lärare i fritidshem alternativt fritidspedagog till Arnljotskolan