FRA

Stabshandläggare

Vill du bidra till Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot? Fyra myndigheter; Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen har tillsammans inrättat Nationellt cybersäkerhetscenter som nu söker en erfaren stabshandläggare som ska stödja arbetet med att nå högt ställda mål. Hos oss kommer du att få en nyckelroll i att utveckla effektiva interna processer som bidrar till att stärka samarbetet mellan Sveriges främsta cybersäkerhetsorganisationer. En utmanande och unik uppgift som kommer att göra skillnad – varje dag.

Om Nationellt cybersäkerhetscenter

Nationellt cybersäkerhetscenter är en plattform för samverkan mellan myndigheter på cybersäkerhetsområdet. Det utgör också en plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet. Som stabshandläggare vid Nationellt cybersäkerhetscenter är du formellt anställd vid FRA:s cyberavdelning men arbetar uteslutande för centret. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementets ansvarsområde. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och lång sikt. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem

Ditt uppdrag

Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, är en samverkansplattform varifrån Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen, i samverkan med Försvarets materielverk, Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen har regeringsuppdraget att:

- samla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige.
- ge ett utvecklat och samordnat stöd om hur olika verksamheter i privat och offentlig sektor kan skydda sig mot cyberattacker.

Vi söker nu en erfaren stabshandläggare till kansliet för NCSC. Trivs du att samverka och bidra till samhällsnytta? Då kan det här vara något för dig!

Som stabshandläggare vid NCSC:s kansli har du en central roll i att stödja och bidra till de olika verksamheter som myndigheterna bedriver i centret. En stor del av denna tjänst består i att ha en samordnande och stödjande roll i den privat-offentliga samverkan som bedrivs inom ramen för NCSC där en del av arbetsuppgifterna innebär kontakter och samverkan med andra aktörer än de myndigheter som ingår i NCSC. Vi utvecklar verksamheten tillsammans och du kan även tillsammans med centrets övriga stabshandläggare komma att delta i verksamhetsplanering, uppföljning och koordinering av centrets andra verksamhetsområden.

Du är direkt underställd chefen för NCSC och arbetar i nära samverkan med övrig personal i centret, oavsett om de arbetar i kansliet eller vid någon av de ingående myndigheterna. Då NCSC befinner sig i en uppbyggnadsfas ställs höga krav på att kunna arbeta i en organisation med många intressenter och i ständig förändring.

Du kan

Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning relevant för tjänsten alternativt förvärvat motsvarande erfarenhet genom arbete.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Goda kunskaper i Office-paketet

Vi ser det som meriterande om du har:
• Minst fem års arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av arbetsuppgifter inom till exempel planering, utredningar, föredragningar och/eller rapportering.
• Erfarenhet av samverkan i olika former.
• Kunskap om informations- och/eller IT-säkerhet.

Du är

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är initiativtagande och driver dina processer till du uppnår resultat. Vi söker dig som är utåtriktad, tillmötesgående och visar genuint intresse för att hjälpa andra och tar eget initiativ för att leverera lösningar. Din förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter gör att du ser möjligheter i förändringar och fortsätter att arbeta konstruktivt även i mer pressade situationer. Arbetet i kansliet kräver att man jobbar både självständigt men också i samverkan med både övriga medarbetare i kansliet som företrädare från de ingående myndigheterna. Därför är det nödvändigt att du både trivs och fungerar bra i båda arbetssituationerna.

Då rollen innefattar rapportskrivande och framtagande av skriftligt material är det av vikt att du kan förmedla din information tydligt såväl i tal som i skrift. Slutligen ser vi att du som söker har förmågan att se till helhetsperspektivet och kan väga samman komplex information och därmed visa stort omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. 

Vårt erbjudande

På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större.  På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.

Våra medarbetare har hög kompetens, men vi kan alltid bli bättre. Därför är professionell utveckling en självklarhet för oss.  Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling. Som nyanställd får du bredda din kompetens direkt med en omfattande introduktionsutbildning som ger dig en större förståelse för uppdraget och hjälper dig in i verksamheten. Som medarbetare får du också möjlighet att hitta rätt utbildningar inom ditt specialområde för att bli ännu bättre på det du brinner för. 

Vi värdesätter god hälsa hos våra medarbetare och erbjuder bland annat friskvård under arbetstid. Andra förmåner som vi erbjuder är exempelvis gym på arbetsplatsen, ledighet på klämdagar samt utökad föräldrapenning. 

Hos oss blir du en av de bästa. På ditt sätt.

Mer information

Arbetsplatsen är belägen i Solna men du kan också komma att behöva utföra arbetsuppgifter på andra ställen i Stockholmsområdet. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-240 42 77. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.

Vi tar emot ansökningar via www.fra.se senast 2023-06-04
Referensnummer 3111/23.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Län:
Stockholm

Anställningstyp:
Tillsvidareanställning

Anställningsgrad:
Heltid

Arbetstider:
Dag

Sista ansökningsdag:
2023-06-04

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Arbetsplats/placeringsort:
Stockholm

Kontaktpersoner:
Se annons


Företagets hemsida:
www.fra.se


Ansök nu

Sista ansökningsdag : 4 juni . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 11 maj

Kategorier : Kontor & Administration Offentliga jobb


Senaste jobben från FRA

Alla jobb hos FRA

Liknande jobb Stabshandläggare