Boliden

Industridoktorand i geoteknik

till Boliden

 

Miljöavdelningen är en del av Boliden Stab Gruvor med ca 300 anställda och som omfattar avdelningarna HR & Hållbarhet, Ekonomi, Affärsutveckling, Teknik, och Prospektering.

 

Miljöavdelningen leder ett större forskningsprogram inom Boliden syftande till hållbar hantering av utvinningsavfall från gruvor. Forskningsprogrammet består av tre temaområden:

 

Produktifiering och återvinning av avfallet

Prevention av AMD (Acid Mine Drainage)

Förbättrade deponeringstekniker

 

Miljöavdelningen på Boliden söker nu i samarbete med Luleå Tekniska Universitet (LTU) en industridoktorand inom geoteknik med inriktning på statiskt flyttillstånd (liquefaction) i anrikningssand för att förhindra uppkomsten av flytjordsbildning, inom ramen för det tredje temaområdet Förbättrade deponeringstekniker. Doktoranden kommer vara anställd av Boliden men utbildas och examineras på LTU.

 

Forskningsutmaning

Malm som bryts i gruvan vidareförädlas efter krossning och malning i flera processteg i ett anrikningsverk. Det avfall som uppstår kallas för anrikningssand och transporteras vanligen i suspenderad form till ett närliggande sandmagasin (gruvdamm) för deponering. Om ett dammhaveri sker vid ett sandmagasin riskerar miljontals kubikmeter vattenblandad finkornig anrikningssand att forsa ut med potentiellt stora konsekvenser i människoliv och för miljö och ekonomi. Senaste åren har det skett flera katastrofala dammhaverier vid gruvdammsanläggningar runt om i världen som fått stor uppmärksamhet och ny kunskap har vuxit fram till följd av detta.

 

Dammhaverier kan ha många orsaker. En orsak, eller inverkande faktor, kan vara att den löst lagrade finkorniga anrikningssanden kan komma i flyttillstånd. Uppkommer fenomenet gör det att materialet i sandmagasinets konstruktion går från att bete sig som ett fast material till att mer bete sig som en trögflytande vätska. Idag är den teoretiska förståelsen för hur statiskt flyttillstånd i sandmagasin uppstår bristfällig, och det finns inga pålitliga metoder för att beräkna risken för flyttillstånd.

 

Målet med detta doktorandprojekt är att öka den teoretiska förståelsen för statiskt flyttillstånd i anrikningssand, och baserat på detta utveckla praktiska metoder för att i fält prediktera flyttillståndsrisker i Bolidens sandmagasin.     

 

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ett team med god handledning av erfarna forskare på LTU men ha stort ansvar för att själv driva projektet vetenskapligt framåt. Doktorandstudierna på LTU styrs efter en individuell studieplan, i enlighet med högskoleförordningen, som vi tillsammans upprättar när du är anställd. Det är ett teoretiskt forskningsområde men stort fokus ligger på praktisk tillämpning av forskningen: målet med din forskning är att Boliden i framtiden ska kunna använda forskningsresultaten praktiskt för ökad dammsäkerhet. Detta innebär nära samarbete med dem som idag hanterar anrikningssand och dammsäkerhet på Boliden.  Vid sidan av det vetenskapliga projektet kommer du att gå ett antal forskarutbildningskurser på LTU.

 

 

Utbildning/Erfarenhet

• Sökande ska ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt högskoleförordningen, till exempel avlagd civilingenjörsexamen eller magisterexamen i naturvetenskap eller teknik.

• Personliga egenskaper värderas högt: vi söker en professionell och driven person, resultatorienterad och med god känsla för planering, som samtidigt är en kreativ intraprenör med målet att se sin forskning använd i verkligheten.

• Arbetslivserfarenhet i allmänhet, och i synnerhet inom gruv-, damm- eller anläggningsbranschen, är meriterande.

• Körkort är en praktisk förutsättning, då våra anläggningar är utspridda.

• Kunskaper i svenska är meriterande och goda kunskaper i engelska är en förutsättning.

 

 

Placering 

Den huvudsakliga placeringen är på LTU i Luleå – där gör du merparten av din forskning och går dina doktorandkurser. Dock räknar vi med att du regelbundet kommer vara i Boliden och vid Bolidens olika anläggningar, både för fältförsök och för att delta i gemensamma aktiviteter och projekt inom ramen för din forskning.

 

 

Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning på Boliden. Det innebär att när du är klar med din doktorandutbildning efter 4 till 5 år kommer du fortfarande vara fast anställd på Boliden med möjlighet att fortsätta med liknande eller andra arbetsuppgifter inom geoteknik eller dammsäkerhet. Tidigaste tillträdesdagen är 1:a september.

 

 

Upplysningar

Ytterligare upplysningar kring tjänsten, vänligen kontakta Erik Ronne, forskningschef, tfn 070-813 07 41. Mail: erik.ronne@boliden.com

 

 

Facklig information

Facklig information lämnas av Holger Rilinger (SACO), tfn 0910-70 57 59, Andreas Mårtensson (Unionen), tfn 0910-77 42 39, Peter Markström (Ledarna), tfn 0910-77 40 09.

 

 

Välkommen till ett spännande jobb!

Vi kan erbjuda ett intressant och spännande jobb med utmaningar, givande sociala kontakter och en företagskultur baserad på goda värderingar!

 

 

Ansökan

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på vår arbetsplats och välkomnar alla sökande. Din ansökan behandlas i enlighet med GDPR.

 

Du lämnar din ansökan med CV via vår hemsida www.boliden.com – Karriär - Lediga Jobb.

Sista ansökningsdatum är 2021-08-15.

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 15 augusti . Arbetsort : Boliden . Publicerat : 14 juli

Kategorier : Naturvetenskap & Forskning Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från Boliden

Alla jobb hos Boliden

Liknande jobb Industridoktorand i geoteknik