Skanska

Regioncontroller Väg & Anläggning Region Special

På Väg och Anläggning bedrivs mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun samt även till interna kunder inom Skanska. Region Special är en specialistorganisation inom Väg och Anläggningsverksamheten som levererar effektiva entreprenadmaskinlösningar, avancerad grundläggning och losshållning (bergsprängning) till våra interna regioner i första hand, men även till den externa marknaden Regionen är rikstäckande men med huvudsaklig verksamhet i Stockholm, Göteborg och södra Sverige. Den bildades 2020 och har tydliga planer för framtiden, med bla expansion inom maskinsidan, minskad klimatbelastning och att utöka specialistkompetensen. Regionen består av 300 medarbetare och omsätter ca 1,4 mdr per år, Bland regionens större pågående projekt kan nämnas Slussen, Hamnbanan i Göteborg samt Varbergstunneln.

 

 

En nyckelroll i regionen med stor variation

I rollen som Regioncontroller ansvarar du för regionens ekonomiska rapportering avseende prognos-, budget- och bokslutsarbete innefattande såväl maskin-, fabrik-, samt entreprenadverksamhet. Du stöttar även verksamheten med ekonomisk analys samt ekonomistyrning, vilket medför en nära kontakt med både regionchef och distriktschefer. Du tillser att regionen följer både interna och externa regelverk gällande bokföring, redovisning och ekonomistyrning. Du har en aktiv roll i regionens ledningsarbete, varför en god strategisk förmåga och blick för Skanskas affär är av hög vikt.

 

För att lyckas i rollen och bidra till regionens lönsamhet krävs stort intresse för projektverksamheten, våra maskiner (över 200 st) i kommissionärsbolaget Schakt & Transport, vår Bollebygdsfabrik och våra affärsupplägg. Vi genomför årligen över 50 projekt.

 

Förutom arbetet inom regionen arbetar du tillsammans med övriga kollegor inom Ekonomifunktion Väg och Anläggning för att förbättra våra arbetssätt, utveckla våra system, höja kvalitén på den ekonomiska informationen samt förflytta oss och utveckla oss som controllers.

 

Tjänsten är organisatoriskt knuten till Ekonomifunktion Väg och Anläggning med geografisk placering i Stockholm, Göteborg eller Växjö. Resor förekommer i anslutning till ledningsmöten och vid kvartalsrapporteringar ute i verksamheten.

 

 

Vi värdesätter ditt intresse för verksamhetsfrågor och affären

Dessutom har du en vilja att bidra med ett värdeskapande arbete både utifrån verksamhetens och ekonomiavdelningens perspektiv.

 

Vi ser att du har minst 5 års kvalificerad yrkeserfarenhet inom ekonomi och en högskoleexamen inom företagsekonomi. Meriterande är att du har erfarenhet att arbeta i organisationer som tillämpar succesiv vinstavräkning för entreprenadverksamhet och är van att driva prognos- och bokslutsarbete. Goda kunskaper i Excel är en förutsättning och har du erfarenhet av att arbeta med Oracle är det meriterande.

 

Som person är du engagerad, nyfiken och arbetar systematiskt och noggrant. Du tar gärna initiativ till egna analyser samt bidrar till att utveckla ekonomiarbetet i regionen. Här får du nytta av din sociala och pedagogiska förmåga som möjliggör ett effektivt samarbete med verksamheten.

 

Vi gör löpande urval, men senast vill vi ha din ansökan med ditt CV och personliga brev senast den 26 oktober.

 

Har du frågor angående tjänsten får du gärna kontakta rekryterande chef Petter Levin, 010-44 83 841, eller Anders Lilienberg, regionchef Special 070-5750949.

 

Välkommen till Skanska!

 

 

Om företaget

Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!

 

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 26 oktober . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 14 oktober

Kategorier : Affärsutveckling & Verksamhetsutveckling Ekonomi & Finans


Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska

Liknande jobb Regioncontroller Väg & Anläggning Region Special