Skanska

Projektutvecklare produktionsstöd Miljö - Sverige

Skanska Industrial Solutions (SIS) erbjuder helhetslösningar inom asfalt, bergmaterial, betong, infraservice och rental. Vi är ett helägt dotterbolag inom Skanska Sverige AB.

 

Nästan hela Skanska Industrial Solutions verksamhet bygger på anläggningar som är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Marknadsfunktionen inom SIS har till uppgift att positionera verksamheten och långsiktigt säkra råvaruförsörjningen och hanterar bland annat frågor och strategier gällande våra tillstånd.

 

Inom marknadsfunktionen finns en projektutvecklingsgrupp som har som huvudsaklig uppgift att arbeta med frågor kring bl.a. tillstånd enligt miljöbalken samt annan miljö-, hälso- och säkerhetsrelaterad lagstiftning kopplade till våra täktverksamheter, asfaltverk, betongfabriker och andra anläggningar.

 

Till denna enhet söker vi nu en

 

Projektutvecklare som vill bidra med kvalificerat produktionsstöd i miljöfrågor

 

Du kommer att arbeta med miljöfrågor nära linjen i SIS verksamhet såväl som med ledningen.

 

Du kommer löpande fungera som stöd för SIS i frågor som rör bland annat:

 

• Stötta det vardagliga arbetet på främst tillverkande enheter inom bergmaterial, asfalt och betong genom att bidra med specialistkompetens inom det löpande arbetet kopplat till miljölagstiftning och annan hälso- och skyddslagstiftning till exempel, miljörapportering, Seveso och brandfarliga varor

• Upprätta anmälningsärenden och kontrollprogram enligt miljöbalken

• Ansvara för säkerställande av arbetssätten i vårt ledningssystem genom att bland annat förvalta och utveckla processer och hjälpmedel samt beskrivna arbetssätt för miljö

• Utbilda inom miljöfrågor, till exempel grundutbildning

• Delta som specialist i utvecklingsfrågor inom miljö.

 

Eftersom du i många fall är SIS första kontaktyta mot myndigheter etc. är det viktigt att du känner dig bekväm med att prata om och stötta i många olika frågor. I marknadsfunktionen finns specialister inom de flesta områdena som du kan ta hjälp av.

 

Placeringsort är flexibel då gruppen med projektutvecklare sitter utspridda på olika kontor över landet.

 

Marknadsfunktionen inom Skanska Industrial Solutions är en rikstäckande funktion och har som uppdrag att arbeta med långsiktiga strategier, positionering, att utveckla affärer samt att stötta verksamheten i frågor rörande tillstånd och andra och miljö-, hälso- och säkerhetsrelaterade frågor. Genom att upprätthålla våra tillstånd, vår rådighet samt genom att kontinuerligt skapa nya positioner för att möta marknaden och för att växa, skapar vi grunden för vår verksamhet.

 

Vem söker vi?

 

Vi söker dig som har ett starkt engagemang för miljöfrågor. Du har en vilja att driva miljöfrågorna framåt och har egna idéer om hur miljö- och hållbarhetsfrågor kan skapa fler och bättre affärer.

 

Ditt arbetssätt är pedagogiskt, förtroendeingivande och problemlösningsorienterat arbetssätt och det är viktigt för dig med interaktion och bra samarbeten. Du är bra på att kommunicera, har lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt och kan anpassa ditt budskap till mottagarens kunskapsnivå och behov.

 

Du har också:

• Högskole- eller universitetsexamen inom relevant område, tex naturvetare eller miljövetare

• Gärna minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet

• God erfarenhet av att hantera anmälningsärenden och kontrollprogram enligt miljöbalken

• Körkort, vilket är ett krav eftersom resor förekommer i tjänsten.

 

Det är meriterande om du har fördjupad kunskap inom följande områden:

• Erfarenhet från tillsynsarbete enligt miljöbalken

• Erfarenhet av byggbranschens miljöfrågor och då särskilt inom asfalt, betong och täkter

• Erfarenhet av att bygga eller förvalta ledningssystem.

 

Vi vill lära känna dig! Skicka in din ansökan innan 9 mars

 

Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev och CV!

 

Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta anställande chef Emma Viklund på 070-676 09 90.

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Additional Information

• Location: Sweden

• Schedule: Heltid

• Employee Status: Tillsvidare

 

Statements

• About Skanska: Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 9 mars . Arbetsort : Hela landet . Publicerat : 17 februari

Kategorier : Bygg & Anläggning Miljö & Naturbruk Naturvetenskap & Forskning


Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska

Liknande jobb Projektutvecklare produktionsstöd Miljö - Sverige