Skanska

Planeringsspecialist Hus Stockholm Bostäder - Stockholm

Skanskas husverksamhet i Stockholm består av tre regioner, två med fokus på kommersiella fastigheter och en med fokus på bostadsproduktion. Vi har ambitionen att vara en förebild inom svenskt näringsliv gällande hållbart samhällsbyggande, säkerhet och lönsamhet. Vår verksamhet präglas av ständig utveckling och förbättring: produkterna ska vara levererade i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Utöver detta ställer vi på Skanska höga krav på säkerhet, arbetsmiljö och vill ha en effektiv produktion.

Nyckeln till ett lyckat projekt ligger i tidiga skeden, där en tydlig och levande tidplanering skapar en förutsägbarhet i produktionen. 
Med dessa förutsättningar kan vi ta kommandot över projekten, så fokus inte enbart blir brandsläckning för att försöka hinna ikapp, utan vi kan istället förutse händelser innan de sker. Med ett sådant arbetssätt kan vi skapa både ett lyckat projekt och lugna och trygga medarbetare. 

Hus Stockholm Bostäder vill vi höja oss ytterligare inom planering och söker därför en Planeringsspecialist som ska stötta entreprenadverksamheten att nå projekt i världsklass! 

Du hjälper oss att skapa tidplaner som är spot on 

Du kommer att stötta ett antal större projekt inom Skanskas husverksamhet i planeringsarbetet, från anbudsskedet till överlämnandet. I rollen upprättar man kompletta tidplaner för projektets alla faser med resurser såsom projektering, inköp, produktionsförberedelser, produktion samt slutskede/överlämnande. Genom att involveras i tidiga skeden kan du bidra till att skapa mer effektiva tidplaner och vid ändringar av tidplaner analyserar du följderna och du ser samtidigt till att tidplanerna i projektets olika faser hålls uppdaterade och koordineras. 

Vi ser gärna att du aktivt är med och formar rollen och samarbetar med övriga specialister med att utveckla våra arbetssätt. Tillsammans med projektledning verkar du för aktiv planering som skapar engagemang, delaktighet och sammanhållning i projekten och du kommer även bidra till att planeringskompetensen höjs inom hela projektorganisationen. Du ingår i ett nationellt nätverk av planeringsspecialister för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 

Genom din sociala förmåga och planeringsexpertis blir du efterfrågad i projekten

Du arbetar idag inom byggbranschen i en roll som planeringsspecialist, platschef, projektingenjör/entreprenadingenjör eller byggprojektledare av tidiga skeden – men du brinner för planering. 

Som person har du ett införsäljande sätt, med en förmåga att nå fram till andra. Du har fallenhet för att se helheten, samtidigt som du kan tränga in i detaljer och analysera avgränsade delar av en situation. Då du i rollen arbetar med att få olika personligheter att samarbeta för ett gemensamt mål är det viktigt att du är kommunikativ och pedagogisk. Vi önskar även att du har erfarenhet av Powerproject eller Primavera, verktygen som vi använder. 

Vi är nyfikna på dig!

Du är välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 29 maj. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Groth, HR-Generalist, 010 - 449 0434. 

Välkommen med din ansökan!

 

Ansök nu

Sista ansökningsdag : 29 maj . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Bygg & Anläggning


Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska

Liknande jobb Planeringsspecialist Hus Stockholm Bostäder - Stockholm