Skanska

Kvalitets- och miljösamordnare Hus Stockholm Nord - Stockholm

Hus Stockholm Nord bygger kommersiella fastigheter, bostäder och offentliga lokaler.

 

Verksamheten täcker hela Stockholms län med koncentration till Stockholm och dess kranskommuner och består av sex distrikt. Distrikten är uppdelade utifrån våra olika produktsegment och kunder. Det är ett av våra kommersiella distrikt som vi behöver förstärka med en duktig kvalitets- och miljösamordnare.

 

Vi har en stabil verksamhet med fokus på lönsamhet, tydliga arbetssätt och nära ledarskap. Vi tror nyckeln är att vi tillsammans arbetar vidare med en värderingstyrd och teamorienterad kultur.

 

Kvalitetssamordningsdelen: Att vara kvalitetssamordnare på distriktet innebär ett nära samarbete med projektledning, beställare och underentreprenörer, att skapa och utveckla en organisation som ständigt arbetar med kvalitetsstyrning för att bibehålla hög kvalitet och effektivisera produktionen.

 

Syftet med kvalitetsstyrning är att redan från början skapa en bra slutprodukt, som uppfyller lagkrav, beställarens krav samt Skanskas krav. Som kvalitetssamordnare kommer du stötta projekt i att få till rätt förutsättningar för kvalitetsarbetet, säkerställa kvalitetsstyrning och spårbarhet samt ta fram en struktur för hur dokumentation ska sparas.

 

I arbetet som kvalitetssamordnare ingår:

• Att göra Skanskas mål, policy, strategier och styrande arbetssätt kända och att säkerställa att de efterlevs i projektet.

• Sammanställa och följa upp projektets kontrollprogram utifrån lagkrav, beställarkrav och Skanskas krav.

• Att ta fram rutiner för kvalitetsarbetet i projektet samt följa upp kvalitetsarbetet under projektets gång.

• Delta i kvalitetsmöten med beställare, KA m.m.

• Stötta produktionen i granskning och uppföljning av den egna och UEs kvalitetsdokumentation såsom kontrollplan och egenkontroller. Samt med avvikelsehantering samt korrigerande och förebyggande åtgärder.

• Att sammanställa, prioritera, styra och följa upp gemensamma kvalitetssatsningar.

 

Kunskapskrav

I delen innehållande kvalitetssäkring har du utbildning/ kunskap inom kvalitetsledningssystem ISO 9001 är en fördel men inget krav.

Samt erfarenhet av kvalitetsrevisionsarbete.

 

Miljösamordnardelen: Att vara miljösamordnare på distriktet innebär ett nära samarbete med distrikt- och projektledning för att uppfylla lagstiftning, kundkrav, certifieringar och branschnormer, men även för att efterleva Skanskas interna krav och höga mål och ambitioner gällande miljö.

 

Som miljösamordnare kommer du samordna miljö- och hållbarhetsfrågorna inom distriktet och projekt. Stötta i miljöarbetet från projektering till produktion och ansvara för att miljömålen är tydliga, väl kommunicerade och dokumenterade.

 

I arbetet som miljösamordnare ingår:

• Att göra Skanskas mål, policy, strategier och styrande arbetssätt avseende miljö kända och att säkerställa att de efterlevs i projektet.

• Att ta fram rutiner för miljöarbetet i projektet samt följa upp miljöaktiviteter under projektets gång.

• Uppföljning av Miljöcertifieringar samt Skanskas egna certifieringar såsom Gröna kartan och grön arbetsplats.

• Kontroll och redovisning av material.

• Ta fram och följa upp mål avseende minskade avfallsmängder och ökad cirkularitet

• Delta i miljöronder

• Att sammanställa, prioritera, styra och följa upp gemensamma miljösatsningar i distriktet.

• Kommunicera miljöarbetet internt, hållbarhetsredovisning, hemsida m.m.

 

Kunskapskrav Som miljösamordnare hos oss ser vi en stor fördel om du har utbildning/ kunskap inom miljöledningssystem ISO 14001. Du har kunskap om olika miljöcertifieringssystem ex, Svanen, LEED, BREEAM, Miljöbyggnad. Erfarenhet av Byggvarubedömningen, BASTA, SundaHus och/eller Svanen.

 

Vad kan Skanska erbjuda dig?

Hos oss på Skanska blir du en del av ett företag som bygger morgondagens samhälle. Oavsett vilken roll du får har vi ett bra erbjudande till dig. Några tydliga exempel är aktiesparprogram, friskvårdsbidrag och möjlighet till förstärkt föräldrapenning. Vi lovar våra medarbetare ständig utveckling. Hos oss har du också möjlighet att lära av dina kollegor över hela Sverige och utvecklas mot nya roller.

 

Intresserad? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast den 2022-12-09.

 

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta distriktschef Henrik Gustavsson på telefonnummer: 010-448 03 25.

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

 

 

Ansök nu 

 

 

 

Sista ansökningsdag : 9 december . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 7 november

Kategorier : Bygg & Anläggning Miljö & Naturbruk


Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska

Liknande jobb Kvalitets- och miljösamordnare Hus Stockholm Nord - Stockholm