Skanska

Inköpare Stora Projekt Sundbyberg - Stockholm

Stora Projekt Stockholm är en region i Skanskas verksamhetsgren Väg- och Anläggning, som bygger vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, energianläggningar, samt utför mark- och grundläggningsarbeten i hela Sverige. 

Projekt Mälarbanan omfattar järnvägssträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Genom Sundbyberg planerar Trafikverket att bygga ut järnvägen från två till fyra nya spår. En del av järnvägen går i en cirka 1,4 kilometer lång betongtunnel med anslutande ramper. 
Delentreprenad E9961 omfattar i huvudsak tunnel, station samt mark- och anläggningsarbeten för järnväg. Byggtiden för hela entreprenaden är beräknad till cirka åtta år.

Skanska har tecknat ett avtal med Trafikverket om att arbeta fram förutsättningarna för att genomföra entreprenad E9961. Den första och förberedande fasen är nu igång och vi söker nu en inköpare som vill vara med på vår resa. 

I ett utökat samverkansprojekt sitter vi tillsammans med Trafikverket i moderna ljusa lokaler i Sundbyberg, där du kan följa projektet utanför fönstret. 

Vår specialiserade inköpsorganisation är ett effektivt stöd för Skanskas affärsverksamhet och dess kunder. Genom samordnade inköp minskar vi kostnaderna samtidigt som vi vässar vår specialistkompetens och verkar för att möta Skanskas krav inom säkerhet, miljö och etik.


Här får du chansen att arbeta med inköp inom väg och anläggning på Skanskas riktigt stora projekt

Inköp väg och anläggning är en del i den svenska inköpsverksamheten. Gruppen består av Inköpare placerade i hela landet. Vi ansvarar för att ta fram och följa beslutade inköpsstrategier och samverkar tvärfunktionellt. Som inköpare arbetar du nära distrikt och region i både anbud och projekt. Du genomför prioriterade projektspecifika inköp enligt en strukturerad inköpsprocess med placering på Skanskas projektkontor i Sundbyberg. 

I rollen som inköpare kommer du bidra till professionella upphandlingar, driva operativt inköpsarbete i anbuds- och projektfas samt ansvara för att ta fram och se till att beslutade inköpsstrategier för inköpsvolymen efterlevs. Utöver detta ingår det att bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete av processer och arbetsmetoder.
 
Som inköpare i detta projekt samverkar du med produktion, projektering och beställare och ansvarar tillsammans med projektet för att kraven i kontraktet med beställaren uppfylls. Du skapar förutsättningar för att åstadkomma en kostnadseffektiv och byggbar produktion, säkra arbetsplatser, låg omgivningspåverkan, hög kvalité, gröna lösningar, innovationer och en optimerad och förutsägbar totalkostnad i våra projektet. 

Rollen som inköpare innebär vidare att:

• Bedriva inköpsarbetet i samverkan med Skanskas beställare Trafikverket
• Genomföra prioriterade projektspecifika inköp bl a inkluderande upprättande av förfrågan, val av UE/leverantör, offertutvärdering, förhandling, upprättande av avtal
• Förhandla/skapa/skriva avtal
• Leda upphandlingar och se till att projekten har rätt leverantörer som kan bidra med innovativa och kostnadseffektiva lösningar till rätt kvalitet
• Utarbeta strategier med alternativa möjligheter för upphandling t ex dela entreprenader, dela på material och tjänst, alternativa avtalsformer
• Följer upp faktiskt utfall av projektinköp och återkopplar till andra projekt
• Lösa oklarheter vid t ex ÄTOR och tvist
• Bidra till att uppnå gemensamma mål inom Verksamhetsgren Väg och anläggnings och Inköpsorganisationen
• Du ansvarar även för att driva implementering och användning av relevanta ramavtal, arbetssätt och verktyg

För att lyckas i rollen har du god erfarenhet av projektinköp, förhandling, avtal och internationella inköp

Du är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande och har mångårig erfarenhet av inköpsarbete, gärna i anläggningsentreprenader. För att passa in i denna roll ser vi att man har ett genuint intresse för att driva inköpsarbete på ett affärsmässigt sätt och med stort personligt engagemang. Du är analytisk och förtroendeingivande, har god förmåga till strategiskt tänkande och trivs med att skapa kontakter och nätverk, både inom och utanför organisationen. 

Skanskas löfte är att bygga ett bättre samhälle. För att göra det behöver vi hela tiden fler ambitiösa medarbetare som liksom vi brinner för att göra samhället koldioxidneutralt och en samhällsutveckling som ger alla bra livsvillkor, oavsett var man bor. Om du är bra på det du gör och delar våra värderingar så hoppas vi att du vill bygga ett bättre samhälle med oss. 

Ansökan

Sista ansökningsdagen är den 18 augusti 2019. Du anmäler ditt intresse för tjänsten genom att registrera ditt CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Hans Fransson, Inköpschef: 010-448 13 58.

Välkommen med din ansökan!

 

Additional Information

  • Location: Stockholm, Sweden
  • Schedule: Heltid
  • Employee Status: Tillsvidare

Statements

  • About Skanska: Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 43 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 18 augusti . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 8 juli

Kategorier : Bygg & Anläggning Inköp Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska

Liknande jobb Inköpare Stora Projekt Sundbyberg - Stockholm