Skanska

Hälsa & Säkerhetschef Region Stora Projekt - Stockholm

Skanskas löfte är att bygga ett bättre samhälle. Vi har bestämt oss för att vara den ledande, hållbara samhällsutvecklaren. Vårt arbete utgår från att vi ska vara klimatneutrala år 2045, en vision om nära noll miljöpåverkan och att ta nya initiativ inom social hållbarhet. Tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för en bättre och mer hållbar framtid.

 

Vi är en region inom verksamhetsgren Väg och anläggning. Vi är ca 150 tjänstemän och 40 yrkesmedarbetare som jobbar inom regionen. Vi har idag följande pågående projekt ombyggnation Slussen åt Stockholm Stad, en ny tunnelbanestation i Nacka, åt Region Stockholm, ett grundläggningsarbete i Värtahamnen som heter Saltkajen och -piren åt Stockholm Stad, en trafikplats Vinsta åt Trafikverket. Du kommer att få möjlighet att arbeta nära våra stora projekt tillsammans duktiga medarbetare i dessa.

 

Vår ambition i verksamhetsgrenen för nuvarande affärplaneperiod kan vi summera enligt nedan. Vi har en väldigt hög ambitionsnivå i vårt arbete för klimatomställning. Vi har flertalet olika initiativ på gång för att öka kompetens och vi arbetar aktivt för att reducera Co2 löpande i vår verksamhet. Vi vill förstå vad marknaden behöver idag och imorgon. Vi vill redan i tidiga skeden hjälpa våra kunder att hitta klimatsmarta och ekonomiskt hållbara lösningar. Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla kund- och leverantörsrelationer med fokus på tidshållning, kvalitet och kostnadseffektivitet i våra projekt. Vi vill utmärka oss som den enhet inom Skanskakoncernen som uthålligt presterar lönsamhet med högst CS-marginal.

 

Vi vill vara är den mest attraktiva arbetsgivaren för medarbetare med stort engagemang samt förmåga att driva lönsamma och hållbara projekt samt att utveckla vår verksamhet. Vi präglas av positiv lönsamhetskultur och i grunden sunda Skanska-värderingar. Genom ett nära ledarskap blir vi ständigt bättre tillsammans. Vi tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder och skapar förutsättningar för individuell karriärutveckling genom öppenhet och transparens. Vi bryr oss om och tar ansvar för varandra och vi är genuint berörda av vårt välbefinnande och säkerheten på våra arbetsplatser. Vi tillämpar de arbetssätt vi bestämt oss för och det är allas vilja och ansvar att driva mot klimatneutralitet.

 

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer bl a att innefatta:

• Du leder regionens Hälsa och Säkerhetsråd RE tillsammans med PC och RC.

• Du leder Arbetsmiljörådet tillsammans med fackliga representanter, HRBP och RC. Redovisar status under kvartalet, bla HSR, Affärsplanen, och våra pågående projekt.

• ”Hälsa och Säkerhet i siffror”, kallar vi våra mätetal där vi håller ordning på hur det går för oss och analyserar den fakta och statistik som föreligger. Redovisas till AMR, HSR och kvartalsgenomgångar. Underlag tas fram från SAI och sedan görs diagram i pivotabeller i excel.

• Du deltar i Hälsa och Säkerhetsråd på verksamhetsgrenen VG, HSC-VG håller detta möte 4 ggr/år.

• Hälsa och säkerhetsledare i våra projekt håller du möten tillsammans med, hälsa- och säkerhetschefens egna möten tillsammans med projektens hälsa- och säkerhetsledare.

• Kvartalsavstämning Hälsa och Säkerhet, mall och struktur för kvartalsrapporter finns – framtas tillsammans med DC/PrC rapporteras till RC. Efter kvartalsgenomgång region träffas HSC Stora projekt Väst och Stockholm för att dela erfarenheter och reflektioner

• Safety Week, coacha projekten att i tid bestämma aktiviteter. Stötta med olika alternativ på aktiviteter, kolla med HSC på andra regioner vad de kommer att göra.

• Olyckor och tillbud, registreras i SAI av projekten, se One Skanska för användarmanualer. HSC lägger upp projekt när de startar mm, se användarmanualer. Sen administrerar projekten under projektets gång – analys av HSC.

• Utredningar (incidenter), se utredningsportal gällande format. Göra utredningar vid händelse. Incidenter. Av varje utredning eller återkommande tillbud gör vi en kort sammanställning där vi även ställer några frågor som organisationen kan diskutera. Stora projekt Väst gör samma och vi delar med oss av dessa på vår SPS.

• Skyddsombud, skapa forum och lärdomar genom dessa, kopplat till våra projekt.

• Semesterplanering, bevaka att detta görs i projekten.

• Nödlägesövningar, utbildningar (behörighet), medicinska kontroller, kommunikation till regionen, bevakas/administreras av HSC-RE.

 

 

Vi är nyfikna att höra mer om dina erfarenheter!

Ansök genom att skicka in ditt CV och personliga brev senast den 30 september. Vi genomför löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att söka. Vid frågor angående tjänsten kontakta Regionchef Kjell Klasa : 010-448 71 90

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 6 september

Kategorier : Bygg & Anläggning Chef & Ledning


Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska

Liknande jobb Hälsa & Säkerhetschef Region Stora Projekt - Stockholm