Östersunds kommun

Lärare F-3 Arnljotskolan

Vikariat under vårterminen 2021 med eventuell förlängning höstterminen 2021.

 

Tillträde 11 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

 

Östersunds Kommun har mer än 5600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare.

På Arnljotskolan samarbetar vi och har kollegialt lärande med fokus på kunskap, trygghet och studiero.

 

Arnljotskolan är en F-3 skola som ligger på Frösön i Östersund och har cirka 220 elever.

 

Vi har en fin utemiljö nära Storsjön och Öneberget samt en konstgräsplan. På vintern finns skidspår utanför knuten. På Arnljotskolan har vi en vision att vara "En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande". Vi vill att alla elever ska ha goda förutsättningar för lärande, känna sig trygga och vi arbetar för ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare. Våra fokusområden under läsåret är Trygghet och studiero, ASL- Att skriva sig till läsning, Matematikutvecklingsarbete, Digitalisering och Värdegrundsarbete. Under skoldagen använder alla lärare i årskurs 1-3 metoden PAX för ökad trygghet och studiero.

 

Vi har ett heldagstänk för eleverna där förskoleklass, grundskola och fritidshem samverkar. På varje avdelning finns klasser från olika årskurser där pedagogerna tillsammans samarbetar för att planera verksamheten, nyttja kompetenser och fördela resurser efter elevgruppernas behov.

 

Vi är ett härligt kollegium med god arbetsmiljö och trygga elever. Vi har höga ambitioner inom utvecklingsarbete med ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete med gemensamma mål och arbetssätt. Vi värnar om samarbete och arbetar aktivt med kollegialt lärande.

 

För att trivas hos oss behöver du vara en lärare som tycker om att driva utveckling i samarbete med kollegor, där du vill ta ansvar och bidra samt är lojal och följer gemensamma förhållningssätt och rutiner. Du vill vara en del av skolans skolutvecklingsarbete som sker varje vecka där vi tillsammans lär oss, delar med oss och inspirerar varandra.

 

Vi söker en lärare som är trygg och säker i sin roll och uppdrag och som vill vara med och utveckla skolan. Du ser alltid möjligheterna istället för hindren. Du är lugn, stabil, positiv, flexibel och har goda ledaregenskaper där ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Du har höga målsättningar på dig själv, dina elever och omgivning. Du har alltid elevens bästa i fokus där ditt synsätt är att varje elev är unik med sina förutsättningar och behov. Du värdesätter samarbete med skolledning och Elevhälsoteamet när du anpassar undervisning och lärmiljö samt vid behov genomför extra anpassningar och särskilt stöd.

 

Du ansvarar för undervisningen i en klass i F-3 där du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp elevernas lärande. I undervisningen strävar du efter att alla elever når läroplanens kunskapsmål och sociala mål.

 

 

Kvalifikationer

Legitimerad lärare i F-3.

 

God kunskap om skolans styrdokument samt ett genuint intresse för elevers lärande och utveckling.

I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare som har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av lärande, trygghet och studiero.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.

 

Du har en god förmåga att reflektera och utveckla din undervisning för att möta upp alla elevers behov.

Du bör vara förtrogen att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.

Meriterande är om du tidigare har arbetat med PAX-metoden.

 

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

 

 

Upplysningar

rektor

Nina Magnusson

073-0584214

 

facklig representant Lärarförbundet

Lena Nyman Persson

070-1917207

 

facklig representant Lärarförbundet

Johan Lindborg

073-0986103

 

Sista ansökningsdag

2020-11-02

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 2 november . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 6 oktober

Kategorier : Grundskollärare Offentliga jobb Pedagogik


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Lärare F-3 Arnljotskolan