FMV

Enhetschef Integrerat Produktstöd och Leverans (IPL) vid VO Flyg i Linköping

FMV upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.

Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag att leverera det som vårt svenska försvar behöver, ett uppdrag som ökat i betydelse och omfattning efter Försvarsbeslutet 2020. Vi befinner oss just nu i en spännande och dynamisk tid där du som chef över Integrerat Produktstöd och Leverans kommer att vara en nyckelperson för att lösa vårt uppdrag.

Om oss

Verksamhetsområde Flygmateriel har till uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel för Försvarsmakten inom hela flygområdet från stridsflyg och helikoptrar till flygbasmateriel. Verksamhetsområdet deltar i forsknings- och teknikutvecklingsprojekt och ansvarar för befintliga statliga exportavtal inom flygområdet. Arbetet bedrivs till stora delar i projektform där medarbetare med teknisk-, kommersiell-, ekonomisk- och annan specialistkompetens arbetar integrerat för att leverera god kvalitet, i tid och på ett kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar i nära samarbete med svensk och utländsk industri, andra verksamhetsområden inom FMV och Försvarsmakten. Avdelning Stridsflygsystem ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens och övriga kunders behov av materiel och materielrelaterade tjänster inom Stridsflygsystemet JAS 39 för samtliga beredskapsnivåer och i alla livscykelskeden.

Enheten Integrerat Produktstöd och Leverans (IPL) är en nyetablerad enhet i Linköping och får sin huvudsakliga tyngdpunkt inom ILS området. Enheten ingår i avdelning Stridsflygsystem och består av 15- 20 medarbetare. Integrerat produktstöd och leverans ansvarar för bemanning av utvecklingsprojekt och vidmakthållandeverksamheten samt produktföreträdare. Arbetsområden innefattar bland annat Ground Support Equipment, publikationer, Utbytesenheter/Reservmateriel, kvalitetsarbete/leveranskontroller och koordinering av den Gemensamma provverksamheten. Delprojektledare för Överlämning inom Gripen E och Chefsingenjör ILS återfinns i IPL. Enheten kommer arbeta i nära samverkan med Saab, FMV Test & Evaluering och Försvarsmakten TU JAS. 

Arbetsuppgifter

Som chef för IPL har du verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar. Du arbetar aktivt och i enlighet med gällande regelverk och riktlinjer mot de mål som är uppsatta inom verksamhetsområdet. Chef ger medarbetare stöd och förutsättningar i sitt arbete och skapar genom sitt ledarskap delaktighet och engagemang i enlighet med FMV ledarskapsprinciper, vision, mål och värdegrund. Chef arbetar med utveckling av verksamheten, bidrar aktivt i ledningsgruppens arbete samt stödjer och rapporterar till överordnad chef. Chef IPL förväntas jobba i nära samverkan med VerkO Flygs övriga enheter både i Linköping och Stockholm.

Vi söker dig som

För att vara aktuell för tjänsten vill vi att du har en akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har erfarenhet av att arbeta i ledande befattning för kvalificerad verksamhet. Du har också erfarenhet av komplex, ingenjörstung verksamhet, samordning, planering, genomförande och uppföljning av projekt, produktion och ekonomi.  

Vi ser gärna att du har erfarenhet från flygområdet och inom ILS eller kvalitet. Det är meriterande med erfarenheter av Systems Engineering, FMV arbetssätt och av offentlig upphandling. Vidare är det en fördel om du har kunskap om projektstyrning och designarbete för flygsystem samt kunskap om utveckling av flygsystem och regelverk för luftfartsprodukter. Det är även meriterande med kunskap inom internationell verksamhet och industriella frågor.

Du är en god kommunikatör och inser vikten av att utveckla och entusiasmera dina medarbetare. Du har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och du har gott omdöme. Du är öppen för nya lösningar, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och kan se till hela verksamhetens bästa. Du kan lyssna, kommunicera tydligt och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare tar du initiativ och uppnår resultat och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du har integritet och kan arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga.

Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartner. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och som en del i urvalsarbetet kan vi komma att genomföra test med stöd av extern leverantör.

Vi erbjuder dig

På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, träning och kompetensutveckling.

Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?


Du söker tjänsten via FMV:s hemsida under Lediga jobb genom att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Ola Fransson, OFR/O Gunnar Hansen och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).

Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Lars Helmrich, chef avdelning Stridsflyg, på telefon 070-146 78 10. 

Tjänsten är placerad i Linköping. I tjänsten kan resor ingå, såväl inom som utom Sverige.
Sista ansökningsdag är 2022-08-14. Välkommen med din ansökan!

FMV finns för landet, i många delar av landet. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur. Vi har redan gjort vårt medieval, därför undanber vi oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Ansök nu

Sista ansökningsdag : För 26 minuter sedan . Arbetsort : Linköping . Publicerat : 13 juli

Kategorier : Chef & Ledning Data & IT Offentliga jobb Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från FMV

Alla jobb hos FMV

Liknande jobb Enhetschef Integrerat Produktstöd och Leverans (IPL) vid VO Flyg i Linköping