Avesta kommun

Säkerhetssamordnare

Om arbetsplatsen

Något fantastiskt händer nu i Avesta! 
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommun har en väl upparbetad organisation för att hantera säkerhetsfrågor. Då vår nuvarande säkerhetssamordnare flyttat finns nu chansen att söka en spännande och utvecklande tjänst hos oss. Utifrån dina breda kunskaper inom säkerhet hoppas vi att du ska kunna ta tillvara och ytterligare utveckla säkerhetsarbetet hos oss. Du blir anställd vid Teknisk service, en resultatenhet under Kommunstyrelsen, med hög trivselfaktor och ett ledarskap som präglas av frihet under ansvar. Avesta är en utvecklingskommun med framtidstro och vi söker dig med ett genuint samhällsintresse som tillsammans med oss vill arbeta för ett tryggt och starkt framtida i Avesta.

Arbetsuppgifter

Som säkerhetssamordnare arbetar du aktivt med planering, framtagande och uppföljning av Avesta kommuns samlade säkerhetsarbete. Ditt huvudansvar är att säkerställa ett systematiskt säkerhetstänk i hela organisationen. Arbetet är brett och komplext så din förmåga att organisera och strukturera kommer vara viktig. 

Ungefär 50 procent av tjänsten tar avstamp i lagen om extraordinära händelser (LEH, 2006:544) vilket bland annat innebär att du ansvarar för ajourhållande av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Du är drivande och arbetar för att Avesta ska ha en effektiv och säker beredskap och en krishanteringsorganisation, som genom övning är väl förberedd. Du har en framträdande roll i kommunens krisledningsorganisation. 

Säkerhetssamordnare arbetar mycket genom nätverk och i samverkansgrupper både inom och utanför organisationen. Du ingår exempelvis i Brottsförebyggande rådet, IT-strategiska gruppen och i POSOM:s ledningsgrupp, där du också håller i utbildningar och träffar för kontaktpersoner. 

Exempel på andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten: 
• Ansvar för vissa styrande dokument, 
• Svara på remisser kopplat till området. 
• Avge yttrande i kameraövervakningsärenden 
• Anordna och hålla i utbildningar inom området 
• Säkerhetsprövningar 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förmåga att skapa engagemang för säkerhetsfrågorna. Du har lätt för att inta helikopterperspektivet och se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser utan att tappa förmågan att se på frågor och situationer ur ett realistiskt perspektiv. Du har en god omvärldsananalys och tar initiativ till åtgärder utifrån vad som händer i samhället i stort men också lokalt. Ditt arbete är proaktivt, du kan omvandla övergripande perspektiv till praktisk handling. 

Som person är du trygg, stabil, har självinsikt och en hög integritet. Du är en person att lita på. Du är van att ta ansvar och driva arbetsprocesser självständigt. Ödmjukhet i kombination med tydlighet och handlingskraft gör att du skapar förtroendefulla relationer inom och utanför organisationen. Arbetet ställer stora krav på kommunikationsförmåga, såväl muntlig som skriftlig samt att kunna analysera och presentera material på ett professionellt och målgruppsanpassat sätt. 

Vi söker dig som har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med säkerhet-, risk- och krishantering på en övergripande nivå. Du behöver också ha arbetat praktiskt utifrån Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). För att komma in snabbt och lyckas i den här rollen är det bra om du redan nu har en förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar. 

Tjänsten är säkerhetsklassad i klass 2 vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs och registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. 

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Referensnummer: C23371/2018

 

Övrigt

FÖRMÅNER 
Vi månar om din hälsa och hos oss har du många fina friskvårdförmåner som exempelvis tillgång till gratis gym alla dagar i veckan, fria bad och fler trivsel- och friskvårdsaktiviteter som vår fritidsförening erbjuder. 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : För ungefär en timme sedan . Arbetsort : Avesta . Publicerat : 21 november

Kategorier : Offentliga jobb Säkerhet & Skydd


Senaste jobben från Avesta kommun

Alla jobb hos Avesta kommun

Liknande jobb Säkerhetssamordnare