Östersunds kommun

Teknisk förvaltning söker ny chef för Projektenheten

Östersunds Kommun har mer än 5 600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare. Östersunds kommun är stället för dig som vill jobba framåt med hjärtat. För oss är alla medborgare lika viktiga. Ett barn på förskolan, en bygglovssökande villaägare eller en vårdsökande pensionär. Hos oss har du möjligheter att som individ påverka hur vi genomför vårt gemensamma arbete och vara med och bidra till ett bättre Östersund. Vi är engagerade och visar omtanke för varandra och dem vi är till för.

 

Teknisk förvaltning är en av kommunens sju förvaltningar. Förvaltningen är fördelad på fem sektorer med totalt 27 enheter. Vi består av runt 710 medarbetare. Vårt uppdrag är att tillgodose medborgarnas och kärnverksamheternas behov av infrastruktur, tekniska tjänster och service. Detta gör vi med fokus på kommunens värdegrund som är Omtanke, Engagemang och Utveckling.

 

Vi ansvarar för drift av kommunens fastigheter, vägar, parker, skid- och motionsspår, idrottsanläggningar, simanläggningar, camping, städ, måltidsservice, vattenanläggningar och renhållning. Vi upphandlar utbyggnadsentreprenader och bedriver projektledning.

 

Vi har en bred skara av yrkesgrupper som anläggare, städare, miljöarbetare, badvakter, kockar, hantverkare, projektledare, lastbilschaufförer, ekonomer och olika ingenjörer plus många andra typer av yrkesarbetare, tekniker och akademiker. Årligen omsätter vi för över 1 miljard kronor och dessutom ansvarar vi för en stor del av kommunens investeringsbudget som årligen kan uppgå till över 400 miljoner kronor.

 

Arbetsuppgifter

Projektenheten är kommunorganisationens specialister på bygg- och anläggningsprojekt. Enheten hanterar kommunens större bygg- och anläggningsprojekt som i dag är ett tjugotals projekt i storleksordning 2 mkr till över 700 mkr. Totalt köper enheten konsult-, bygg- och anläggningstjänster årligen för 400-500 mkr och är Jämtlands största byggherreaktör. Primärt är det projekt inom områdena bygg, VA, mark och gator.

 

I uppdraget ingår det att på strategisk nivå ansvara för enhetens personal- och kompetensförsörjning samt sörja för att verksamheten fungerar i en decentraliserad organisation. Parallellt kommer du att ingå i förvaltningsstabens arbete och får möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor inom hela förvaltningen. Du ansvarar för att driva enhetens kvalitetsarbete och verkar för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Vi är i dag certifierade enligt miljöstandard ISO-14001 och har ambition att arbeta efter kvalitetsstandard ISO-9001. Du kommer ansvara för projektledningsprocessen och utveckling av denna.

 

Operativt ansvarar enhetschefen för att leda och fördela verksamhetens arbetsuppgifter samt se till att projektledningsprocessen följs. Till din hjälp har du ett tjugotals medarbetare som består av projektledare samt några stödfunktioner.

 

Kvalifikationer

Passar du in i någon av följande beskrivning så är du en potentiell kandidat för tjänsten:

- Du har god kännedom om entreprenad-/avtalsjuridik samt Lagen om offentlig upphandling.

- Du har chefserfarenhet, är van att leda medarbetare och att arbeta i en matrisorganisation. Vi lägger stor vikt på ledarskapet där våra chefer visar tillit och ger förutsättningar till att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.

- Du entusiasmerar och tar vara på kunskap från dina medarbetare. Du arbetar för att främja en kultur där vi söker kunskap både i och utanför organisationen.

- Du sover gott på nätterna även om media, politiker och enskilda har synpunkter (som dem normalt har) på kommunens investeringsprojekt.

Krav är att du har universitets-/högskoleutbildning inom bygg-/anläggningsområdet eller juridik.

 

Meriterande är att du har chefserfarenhet.

 

Du har en god pedagogisk förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift? Vi använder MS Office 365 som administrativt verktyg.

 

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Upplysningar

 

förvaltningschef

Örjan Jervidal

063-14 33 88

073-9141130

 

Sista ansökningsdag

2022-08-15

 

 

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 15 augusti . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 4 juli

Kategorier : Chef & Ledning HR & Organisation


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Teknisk förvaltning söker ny chef för Projektenheten