Östersunds kommun

Socionom eller likvärdig för uppstart av ny familjestödverksamhet

Två tjänst, heltid (100%), tillsvidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av sju förvaltningar i Östersunds kommun. Förvaltningen är social- och arbetsmarknadsnämndens professionella stöd och svarar bland annat för stöd till familjer och enskilda. Förvaltningen har cirka 300 medarbetare och är organiserad i tre sektorer: sektor Öppenvård, sektor Barn Vuxen och sektor Kompetens Arbete Försörjning.

 

Ny verksamhet
Sektor Öppenvård kommer att starta upp en ny verksamhet under 2021 vars syfte är att erbjuda medborgare ett tidigt föräldrastöd som inte föregås av utredning och beslut från socialsekreterare. Verksamheten kommer även erbjuda anhörigstöd till barn och ungdomar vars föräldrar missbrukar alkohol/narkotika eller har en psykisk ohälsa. Stödet som kommer att erbjudas sker både enskilt och i gruppform. Verksamheten är en sammanslagning av två nya tjänster och nuvarande Fjärilens stödgruppsverksamhet och kommer bestå av fyra tjänster. Eventuellt kan ytterligare en verksamhet slås ihop med den nya verksamheten och därmed tillkommer ett till uppdrag.

Vi söker nu dig som vill arbeta i den nya verksamheten och som tillsammans med en kollega och chef kommer att ansvara för uppbyggnad och uppstart av verksamheten under hösten 2021. Sammanslagning med Fjärilens stödgruppsverksamhet kommer att ske i januari 2022.

 

Arbetsuppgifter
Arbetet under hösten 2021 kommer inledningsvis bestå av att utifrån gällande verksamhetsplan arbeta fram rutiner och arbetssätt för att konkretisera hur verksamheten kommer att bedrivas. I slutet av 2021 planeras stödet att erbjudas till medborgare. Efter implementeringsarbetet under hösten 2021 kommer dina arbetsuppgifter bestå av att erbjuda stöd till medborgarna utifrån de insatser som erbjuds inom verksamheten, vilket innebär att du ska hålla i barn- och föräldragrupper och erbjuda enskilda stödsamtal till föräldrar.

Stödet kommer att erbjudas i traditionell fysisk form men även genom digitala kontaktvägar. Därav behöver du kunna möta och erbjuda medborgare stöd digitalt samt vara intresserad av att utveckla nya digitala kontaktsätt.

För att passa för jobbet behöver du ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt och bedöma vilken insats som kan vara lämplig för medborgaren. Du behöver kunna avgränsa stödkontakt och kunna vara medborgare behjälplig med att etablera kontakt med annan stöd-/vårdgivare om stödet inom den egna verksamhetens inte bedöms tillräckligt. Vidare behöver du ha en god struktur i ditt arbete och kunna vara delaktig att organisera verksamhetens utformning och genomförande.

 

Arbetstider
Verksamheten kommer att bedrivas under såväl dagtid som kvällstid. Varje medarbetare kommer, efter verksamhetens uppstart, arbeta cirka tre kvällar per vecka. Med kvällstid menas att arbetspass kommer att sluta någon gång mellan kl. 19.00 - 21.00 beroende på vilket behov som föreligger, t. ex. vid genomförande av vissa stödgrupper. Självklart kommer arbetspass påbörja då senare, t. ex. vid kl. 12.00. Arbetstiderna kan komma att variera över tid beroende på vilket behov av stöd som det är störst efterfrågan på samt vilka tider som behovet av stöd upplevs behövas. Ersättning för OB utgår enligt gällande kollektiv avtal.

 

Kvalifikationer
- Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.

- Erfarenhet av att erbjuda föräldra- och barnstödsinsatser och den personliga lämplighet som behövs för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter.

- Erfarenhet av samarbete med, eller inom, nära samverkanspartners såsom t. ex. förskola, skola, BVC eller BUP.

-Uppvisande av utdrag ur misstanke -och belastningsregistret innan anställning samt vid regelbundet intervall under anställning.

 

Meriterande
Utbildning inom:

- Vägledande samspel

- Signs of safety

- Kunskap om barns utveckling

- Gruppledare för Fjärilen

- Att stödja medborgare via chatt och mail.

- MI och andra samtalstekniker.

- Erfarenhet av att hålla grupper för barn eller föräldrar.

- Körkort behörighet B.

För att möta de behov av stöd som målgruppen har är det en fördel om du även har kunskap kring samspel, relation och kommunikation, kunskap om barns utveckling samt övergripande kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder, Viss kunskap/erfarenhet av digitala verktyg är önskvärt.

 

Upplysningar

 

sektorchef

Erik Fredriksson

063-14 40 49

sektorchef

Kristina Lundin

063-14 06 08

enhetschef

Camilla Wiktorsson-Sand

063-14 06 86

076-027 74 34

facklig representant Akademikerförbundet SSR

Carina Lundqivst

063-14 46 73

facklig representant Vision

Maria Stenlund

063-14 32 31

 

 

Sista ansökningsdag

2021-09-12

 

 

 Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : 12 september . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 7 juli

Kategorier : Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Socionom eller likvärdig för uppstart av ny familjestödverksamhet